Työterveyslaitos muistuttaa työikäisten palveluiden yhteensovittamisen tärkeydestä sote-uudistuksessa

Työikäisten näkökulmasta sote-uudistus vaatii onnistuakseen laaja-alaista palveluiden yhteensovittamista, jossa mukana on myös työterveyshuolto. Työikäisten huomioiminen sote-uudistuksessa edellyttää muutoksia niin lainsäädännössä kuin toimintakäytännöissä.

Tiedote 34/2020

Työikäisiä on maamme väestöstä 62%, ja heidän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeensa voi vaihdella paljon työuran aikana. Koska sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmässämme on monia palveluntuottajia, on syytä tehostaa yhteistyötä.

Valtioneuvosto on linjannut jo vuonna 2017 Työterveys 2025 -periaatepäätöksessään työterveyshuollon palveluiden toiminnallisesta yhteensovittamisesta osaksi muuta sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

– Yhteensovittamista on käytännön toimijoiden tasolla edistetty useilla alueilla viime vuosien aikana. Ensiarvoisen tärkeää on, että tätä yhteistyötä tuetaan myös sote-lainsäädännössä, pääjohtaja Antti Koivula Työterveyslaitoksesta toteaa.

Sote-maakunnissa on hyödynnettävä laajasti työterveyshuollon ammattilaisten ja asiantuntijoiden osaamista. Näin työikäisten työterveys ja työkyky on mahdollista huomioida palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi asiakastiedon sujuvasta siirtymisestä työterveyshuollon ja muiden sote-toimijoiden välillä on huolehdittava.

Tällä hetkellä kunnat  huolehtivat, että niiden alueella on työterveyshuoltopalveluja tarjolla. Tämän huolehtimisvastuun on siirryttävä uudistuksen myötä sote-maakunnalle, jotta alueella toimiville yrityksille ja yrittäjille voidaan taata laadukkaat työterveyshuoltopalvelut.

Työikäisen kansalaisen terveyden, työkyvyn ja hyvinvoinnin sekä työterveyspalveluiden huomioiminen sote-rakenteessa ja -palveluiden yhteensovittamisessa edistää palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Vain tällä tavalla voidaan hillitä sote-kustannusten nousua ja parantaa työllisyyttä.

Lisätiedot

Pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2340, email etunimi.sukunimi [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi)
Johtaja, ylilääkäri Eva Helaskoski, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2300, email etunimi.sukunimi [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi)

Työterveyslaitoksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi>>

Valtioneuvoston periaatepäätös. Työterveys 2025 – yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä -raportti>>

Työikäisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus – hyviä käytäntöjä – verkkosivusto>>

Jaa sisältö somessa!