Arbetshälsotestet offentliggjordes – arbetstagaren fick snabbt en lägesbild av sitt psykiska välbefinnande

Arbetshälsoinstitutet har offentliggjort ett test som stöder välbefinnandet i arbetet och som kan göras avgiftsfritt på webben. Med hjälp av frågorna kartläggs till exempel arbetsutmattning, likgiltighet i arbetet och arbetsnöjdhet. Hur mår du?-testet ger testdeltagarna respons på sitt eget välbefinnande och tips på hur psykisk hälsa kan förbättras. Återkopplingen grundar sig på vetenskaplig forskning. Arbetshälsotestet är den första delen av den avgiftsfria verktygslådan för stöd för psykisk hälsa.

Arbetshälsoinstitutet har publicerat Hur mår du?-testet om arbetshälsa, som du avgiftsfritt kan göra på nätet. Målet är att få finländarna att sköta sin arbetshälsa och hjälpa dem att identifiera risker med det psykiska välbefinnandet.

– Testet ger arbetstagaren en lägesbild om den egna arbetshälsa just nu. Efter testet får deltagaren tips om hur han eller hon själv kan förbättra situationen. Testdeltagare har berömt testet för dess enkelhet och snabba respons på arbetshälsans olika delområden, berättar produktchef Nina Panganniemi på Arbetshälsoinstitutet.

Hur mår du?-testet om arbetshälsa består av 20 frågor som det tar cirka fem minuter att besvara. I testet granskas arbetshälsan ur fem synvinklar: arbetsutmattning, arbetsengagemang, arbetsberoende, arbetsnöjdhet, arbetsförmåga och likgiltighet i arbetet.

– Testet består av de bästa data från alla forskningsrön som samlats hos oss på Arbetshälsoinstitutet om stödjande av arbetshälsa och arbetsförmåga. Psykisk hälsa är en resurs i arbetslivet och för att stärka den behövs vi alla, säger Anniina Virtanen, forskare på Arbetshälsoinstitutet.

Testet ökar förståelsen för den egna arbetshälsan

Hur mår du?-testet om arbetshälsan är utarbetat för de anställdas eget bruk och uppgifterna förmedlas inte vidare till arbetsgivaren eller företagshälsovården. Testet ökar förståelsen till exempel i en situation där den anställda känner att allt inte står rätt till.

– Initiativet till ändringar kan komma från den anställda själv. Testet hjälper den anställda att förstå sin egen situation och föreslår metoder att påverka det egna välbefinnandet, säger Nina Panganniemi.

I en arbetsgemenskap kan testet fungera bra som ett diskussionsunderlag. Varje anställd kan först göra testet själv. Därefter kan tankar och idéer om åtgärder som förbättrar det psykiska välbefinnandet på arbetsplatsen utväxlas i arbetsgemenskapen.

Testet om arbetshälsa är den första delen av en avgiftsfri Verktygslåda för psykisk hälsa, som i sin helhet kommer att publiceras hösten 2021. Projektet som Arbetshälsoinstitutet genomför, utgör en del av social- och hälsovårdsministeriets inledda Program för psykisk hälsa i arbetslivet.

Svaren från testet om arbetshälsa samlas och analyseras. Svaren ger Arbetshälsoinstitutets forskare information om arbetshälsoläget inom olika yrkeskårer.

Hur mår du? – ett test om arbetshälsa (På finska)

Miten voit? Tee työhyvinvointitesti - Työterveyslaitos (ttl.fi)

Projektet Verktygslåda för psykisk hälsa (2021–2022) förankrar i arbetslivet åtgärder som stärker psykisk hälsa och förebygger psykiska problem. Projektet som genomförs av Arbetshälsoinstitutet är en del av det nationella Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet.

Ytterligare information

  • Nina Panganniemi (Hur mår du? testet om arbetshälsan), produktchef, Arbetshälsoinstitutet, nina.panganniemi [at] ttl.fi (nina[dot]panganniemi[at]ttl[dot]fi), tfn 050 305 2814.
  • Anniina Virtanen (arbetshälsa), forskare, Arbetshälsoinstitutet, anniina.virtanen [at] ttl.fi (anniina[dot]virtanen[at]ttl[dot]fi), tfn 050 435 9657.

se också

Program för psykisk hälsa i arbetslivet startar - Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Dela innehåll på sociala medier!