Työhyvinvointitesti julkistettiin – työntekijälle nopeasti tilannekuva oman mielen hyvinvoinnista

Työterveyslaitos on toteuttanut työhyvinvoinnin tueksi testin, jonka voi tehdä maksutta verkossa. Kysymyksillä kartoitetaan esimerkiksi työuupumusta, työssä tylsistymistä ja tyytyväisyyttä työhön. Miten voit? -testi antaa työntekijälle tutkittuun tietoon perustuvaa palautetta omasta hyvinvoinnista ja vinkkejä mielenterveyden vahvistamiseen. Työhyvinvointitesti on ensimmäinen osa maksutonta Mielenterveyden tuen työkalupakkia.
-
Anniina Virtanen
Anniina Virtanen
erityisasiantuntija

Työterveyslaitos on julkaissut Miten voit? -työhyvinvointitestin, jonka voi tehdä maksutta verkossa. Tavoitteena on herättää suomalaiset huolehtimaan omasta työhyvinvoinnistaan ja auttaa tunnistamaan mielen hyvinvoinnin riskejä.

– Testi antaa työntekijälle tilannekuvan omasta työhyvinvoinnista tässä ja nyt. Testin tehnyt saa lopuksi vinkkejä siihen, miten voi itse toimia tilanteensa parantamiseksi. Käyttäjät ovat kehuneet helppoutta sekä nopeaa palautetta oman hyvinvoinnin eri osa-alueista, kertoo Työterveyslaitoksen tuotepäällikkö Nina Panganniemi.

Miten voit? -työhyvinvointitesti koostuu noin 20 kysymyksestä, ja sen tekemiseen menee noin viisi minuuttia. Testissä tarkastellaan hyvinvointia kuudesta näkökulmasta, joita ovat työuupumus, työn imu, työriippuvuus, tyytyväisyys työhön, työkyky ja työssä tylsistyminen.

– Testiin on koottu parhaat palat kaikesta siitä tutkimustiedosta, mitä meille on Työterveyslaitoksessa kertynyt työhyvinvoinnista ja työkyvyn tukemisesta. Mielenterveys on työelämässä voimavara, jonka vahvistamiseen tarvitaan meitä kaikkia, sanoo Työterveyslaitoksen tutkija Anniina Virtanen.

Testi kasvattaa ymmärrystä omasta työhyvinvoinnista

Miten voit? -työhyvinvointitesti on suunniteltu työntekijöiden omaan käyttöön, eivätkä tiedot välity eteenpäin työnantajalle tai työterveyshuoltoon. Testi lisää ymmärrystä esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijästä tuntuu, ettei kaikki ole ihan hyvin.

– Aloite työhyvinvoinnin kehittämiseen työyhteisössä voi lähteä myös työntekijän suunnasta. Testi auttaa työntekijää ymmärtämään omaa tilannettaan ja tarjoaa keinoja vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa, sanoo Nina Panganniemi.

Työyhteisössä testi voi toimia hyvänä pohjana keskustelulle. Jokainen työntekijä voi tehdä ensin testin itsenäisesti. Tämän jälkeen työyhteisössä on mahdollista vaihtaa ajatuksia ja ideoida toimenpiteitä, joilla työpaikalla tuetaan mielen hyvinvointia.

Työhyvinvointitesti on ensimmäinen osa maksutonta Mielenterveyden tuen työkalupakkia, joka julkaistaan kokonaisuudessaan syksyllä 2021. Työterveyslaitoksen toteuttama projekti on osa Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämää Työelämän mielenterveysohjelmaa.

Työhyvinvointitestin vastaukset kerätään talteen ja analysoidaan. Vastausten kertyessä testi antaa Työterveyslaitoksen tutkijoille tietoa työhyvinvoinnin tilanteesta erilaisissa työntekijäryhmissä.

Miten voit? -työhyvinvointitesti

  • Tee testi: Työhyvinvointitesti - Työterveyslaitos (ttl.fi)
  • Mielenterveyden tuen työkalupakki -hanke (2021-2022) jalkauttaa työelämään mielenterveyttä vahvistavia ja mielenterveysongelmia ennaltaehkäiseviä työkaluja. Työterveyslaitoksen toteuttama hanke on osa kansallista Työelämän mielenterveysohjelmaa.

Lisätiedot

  • Nina Panganniemi (Miten voit? -työhyvinvointitesti), tuotepäällikkö, Työterveyslaitos, nina.panganniemi [at] ttl.fi (nina[dot]panganniemi[at]ttl[dot]fi), puh. 050 305 2814.
  • Anniina Virtanen (työhyvinvointi), tutkija, Työterveyslaitos, anniina.virtanen [at] ttl.fi (anniina[dot]virtanen[at]ttl[dot]fi), puh. 050 435 9657.

Tutustu myös

Jaa sisältö somessa!