Arbetssäkerhetens nivåklassificeringar har beviljats – intresset ökar genom temadagar och partnerskap

Noll olycksfall-forumet har återigen delat ut nivåklassificeringar av arbetssäkerheten till sina medlemsarbetsplatser. I årets ansökningsomgång fick 108 arbetsplatser erkännandet. Av dem hade 48 haft noll olyckor. Ett bra tillfälle att dela arbetssäkerhetspraxis genom att bygga nätverk erbjuds åter i maj vid det årliga seminariet.
Joukko rakennusmiehiä keskustelee rakennustyömaalla.
Tiina-Mari Monni
Tiina-Mari Monni

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 15.4.2024

Den omfattande strävan efter en nivåklassificering visar att arbetssäkerheten och dess utveckling värderas. Noll olycksfall-forumet har förtydligat de värden som kan hjälpa nätverket att kontinuerligt förbättra arbetssäkerheten. De överenskomna värderingarna är öppenhet, att lära sig tillsammans och att uppmuntra varandra.

– Många arbetsplatser har ordnat temadagar och temaveckor för arbetssäkerhet för att betona arbetssäkerheten på arbetsplatser. Det här är ett fungerande sätt att främja saker och implementera dem i praktiken, tackar Mika Vallius, ordförande för forumets styrgrupp.

– Verksamheten visar en vilja att lära av andra och uppmuntra andra i en positiv anda att utveckla säkerheten.

Partnerskap sprider vikten av arbetssäkerhet

Samarbete spelar en nyckelroll i främjandet av arbetssäkerhet. I forumets medlemsföretag har säkerhetstänkandet tolkats som så värdefullt att det vill spridas öppet även utanför den egna arbetsplatsen.

– Nivåklassificeringsomgången har belyst entusiasmen att dela lärdomar om arbetssäkerhet både mellan koncernens egna verksamhetsställen och mellan forumets arbetsplatser, berättar Tiina-Mari Monni, ledare för Noll olycksfall-forumet och utvecklingschef på Arbetshälsoinstitutet.

– Samarbete och öppenhet avspeglas i att arbetsplatserna gemensamt har utarbetat grundregler för säkerhet. Utöver företagens verksamhetsställen omfattar utvecklingen av arbetssäkerhet också underleverantörskedjor och entreprenörsnätverk.

Grundregler för säkerhet sätter säkerheten först

Grundreglerna för säkerhet, Life Saving Rules, har vunnit insteg i medlemsföretagen. De säkerställer en gemensam förståelse och vilja att prioritera säkerhetstänkande i det praktiska arbetet.

Kärnan i forumets verksamhet utgörs av nollvisionen (Vision Zero), som representerar ett långsiktigt engagemang och en positiv inställning till att främja arbete, säkerhet, hälsa och välbefinnande. Forumet har redan mer än 550 medlemsföretag.

– Alla arbetsplatser är välkomna som medlemmar. På medlemsarbetsplatserna är förbättring av arbetssäkerheten en kontinuerlig aktivitet oavsett startnivå, betonar Monni.

Noll olycksfall-forumet erbjuder sina medlemmar ett nationellt och regionalt medlemsnätverk. Nätverket främjar tillsammans en positiv säkerhetskultur och förmedlar den senaste informationen om trenderna inom arbetssäkerhet.

I nätverket delas också jämförande uppgifter och bästa praxis och produceras verktyg och material för framgång i arbetet.

Vårseminariet erbjuder ett bra tillfälle att komma igång med arbetssäkerhetens nätverksarbete. Seminariet Turvallisuus on työn kehittämistä ordnas vid Verkatehdas i Tavastehus den 21–22 maj.

Ytterligare information på finska och anmälan till seminariet: Nolla tapaturmaa -foorumin seminaari | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Noll olycksfall-forumet

Ytterligare information

  • Utvecklingschef Tiina-Mari Monni, Arbetshälsoinstitutet, ledare för Noll olycksfall-forumet, tiina-mari.monni [at] ttl.fi, tfn 050 433 1607
  • Mika Vallius, ordförande för Noll olycksfall-forumets styrgrupp, mika.vallius [at] thermofisher.com, tfn 040 648 1886
  • www.nollis.fi

108 arbetsplatser som fått nivåklassificering av arbetssäkerheten

*) arbetsplats med noll olyckor år 2023

Nivå I – Världstoppen (59 arbetsplatser)

Ahlstrom Glassfibre Oy Karhula fabrik*

Ahlstrom Tampere Oy*

Asennus N&H Service Oy*

Bakelite Oy*

Bayer Oy*

Bosch Rexroth Oy*

CABB Oy*

Caruna*

Cimcorp Oy*

Danisco Sweeteners Oy*

Digita Oy

Elenia Verkko Oyj*

Forchem Oyj*

Koncernen Gasum Oy

Helen Ab*

Helen Elnät Ab*

Hydac Oy*

If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland*

Jervois Finland Oy

Kekkilä Oy*

Kiwa Finland

Kongsberg Maritime Finland Oy

Metso Finland Ab – verksamhetsstället i Villmanstrand*

Mäkelä Alu Oy*

Neova koncernen Finland*

Neste Abp

Omya Oy*

Oy Paulig Finland Ab

Piristeel Oy*

Pori Energia Oy

Prefere Resins Finland Oy*

Pyhäsalmi Mine Oy*

Radiometer Turku Oy

Roal Oy*

Sallila Energia Oy (Sallila Sähkönsiirto Oy, Sallila Energiapalvelut Oy)*

Sandvik Mining and Construction Finland Oy*

Sandvik Mining and Construction Oy, Tammerfors*

Sandvik Mining and Construction Oy, fabriken i Åbo

Savon Voima Oyj*

SK Protect Oy*

Skanska Infra Oy*

Skanska Talonrakennus Oy, Östra Finland*

Speweld Service Oy*

Stalatube Oy*

TAO, Turun Ammattiopistosäätiö*

Tapaturva Oy*

Tervakoski Oy

Thermo Fisher Scientific Oy, fabriken i Joensuu

ThyssenKrupp Aerospace Finland Oy*

Tmi Tiina Lius*

Trinseo Suomi Oy, Fredrikshamn*

Arbetshälsoinstitutet*

UPM Seikun Saha*

Vaisala Oyj

Valmet Automotive EV Power Ab Nystad*

Valmet Flow Control Oy

Vexve Oy*

Viafin GAS Oy*

Trafikledsverket*

 

Nivå II – Närmar sig världstoppen (34 arbetsplatser)

Aimo Kortteen Konepaja Oy

Alutec Oy

Anora Group (Altia Oyj)

ARNON Oy

Caverion Suomi Oy

Coor Service Management Oy

Danfoss Drives Oy

David Brown Santasalo Finland Oy

DHL Supply Chain (Finland) Oy*

Genencor International Ab*

Geologiska forskningscentralen

Hartela-yhtiöt Oy

Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

ISS Palvelut Oy

Kotkan Energia Oy

Metso Finland Ab, verksamhetsstället i Tammerfors

Metsä Fibre Oy

Mölnlycke Health Care Oy

NCC Suomi Oy, Regional Verksamhet Västra Finland

Oy Mirka Ab

Oy Primo Finland Ab

Promens Oy

Raumaster Paper Oy

Sodexo Oy

Stora Enso Oyj, Skog

Suominen Kuitukankaat Oy

Teknikum-Yhtiöt Oy

Telinekataja Oy

Thales DIS Finland Oy

Valmet Automotive

Valtasiirto Oy*

VEO Ab

Vimpelin Voima Oy*

Yara Suomi Oy, fabrikerna i Nystad

 

Nivå III – På väg mot världstoppen (15 arbetsplatser)

Evonik Silica Finland Oy

Finnpilot Pilotage Ab

Kiertokapula Oy

Kiilto Oy

Lahti Energia-koncernen

Naturresursinstitutet (Luke)

Meyer Turku Oy

Mustankorkea Oy

Oras Ab

Oy Prevex Ab

PunaMusta Media Oyj

Steveco Oy

Valio Ab

Voimatel Oy

VR-koncernen

Dela innehåll på sociala medier!