Återgången till arbetsplatsen ska ske med eftertanke

När den landsomfattande rekommendationen om distansarbete upphör 15.10.2021, flyttas ansvaret för hälsosamt och säkert arbete allt mer till arbetsplatserna. På arbetsplatserna lönar det sig att göra upp en plan för återgången till arbetsplatsen och uppdatera riskbedömningen av coronasmittor. Eftersom arbetsplatserna och det arbete som utförs där är väldigt olika, ska varje arbetsplats bedöma sin egen situation. Arbetshälsoinstitutets experter har utarbetat tips som stöd för återgång till arbetsplatsen.

Tips för återgång till arbetsplatsen

  • Förbered metoder och principer för när- och distansarbete tillsammans med personalen, till exempel under gemensamma diskussionstillfällen.
  • Försäkra att personalen vet hur de kan ge förslag och lyfta fram problem. Coronaepidemin har belastat olika människor på olika sätt.
  • Följ med hur epidemin utvecklas samt fortsätt följa myndighetsanvisningar och -rekommendationer.
  • Uppdatera riskbedömningen regelbundet. Utnyttja företagshälsovårdens och arbetarskyddets expertis i riskbedömningen.
  • Upphäv restriktioner kontrollerat. Arbetsgivaren besluter om nödvändiga åtgärder såsom användningen av ansiktsmasker på basen av riskbedömningen med hänsyn tagen till THL:s maskrekommendation.
  • Lägg fram masker åt arbetstagare och kunder, även om man har beslutat att slopa användningen av masker.
  • Överväg att ordna återgången till arbetsplatsen stegvis, till exempel gruppvis. På så sätt blir det inte rusning i gemensamma utrymmen såsom paus- och lunchlokaler.
  • Ta hänsyn till ökat närarbete även i mötesarrangemangen, lämna till exempel utrymme i kalendern så att alla vid behov hinner förflytta sig från ett mötesrum till ett annat.
  • Beakta förändringarna som hybridarbetet medför när ni i fortsättningen planerar användningen av lokalerna. Hybridarbete avser kombination av distansarbete och närarbete.

Se Tips för planering av återgång till arbetsplatsen >>

Arbetshälsoinstitutet uppdaterar inte längre alla sina coronaanvisningar

Arbetshälsoinstitutets coronaanvisningar är gjorda för en situation när risken för coronasmittor var betydande i Finland och särskilda begränsningsåtgärder krävdes för att minska smittorisken även på arbetsplatser. Medan vaccinationstäckningen stigit har behovet av anvisningar minskat och därför uppdateras alla coronaanvisningar inte längre. Nästan alla tidigare anvisningar finns fortfarande på vår webbplats och länkarna till dem fungerar.

Vi upprätthåller och uppdaterar fortfarande följande anvisningar:

Se Arbetshälsoinstitutets alla coronaanvisningar >>

Ytterligare information

Tommi Alanko, direktör, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 719 2521, tommi.alanko[at]ttl.fi (riskbedömning)
Pia Perttula, äldre forskare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 820 0499, pia.perttula[at]ttl.fi (tips för planering av återgång till arbetsplatsen)
Eva Helaskoski, direktör, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 851 2432, eva.helaskoski[at]ttl.fi (företagshälsovård)

Dela innehåll på sociala medier!