Työpaikalle paluu kannattaa tehdä harkiten

Kun valtakunnallinen etätyösuositus päättyy 15.10.2021, siirtyy vastuu terveellisestä ja turvallisesta työnteosta yhä vahvemmin työpaikoille. Työpaikoilla kannattaa tehdä suunnitelma työpaikalle paluusta ja päivittää koronatartuntojen riskinarviointi. Koska työpaikat ja niissä tehtävät työt ovat hyvin erilaisia, on jokaisen työpaikan arvioitava oma tilanteensa. Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat laatineet vinkkejä työpaikalle paluun tueksi.
-
Pia Perttula
Pia Perttula
johtava tutkija
Tommi Alanko
Tommi Alanko
johtaja
Eva Helaskoski
Eva Helaskoski
johtaja

Vinkkejä työpaikalle paluuseen

 • Valmistelkaa lähi- ja etätyön tavat ja periaatteet yhdessä henkilöstön kanssa, esimerkiksi yhteisissä keskustelutilaisuuksissa.
 • Varmistakaa, että henkilöstö tietää, mitä kautta voi esittää ehdotuksia ja huolenaiheita. Koronaepidemia on kuormittanut eri ihmisiä eri tavoin.
 • Seuratkaa epidemiatilanteen kehittymistä, viranomaisohjeistuksia ja -suosituksia edelleen.
 • Päivittäkää riskinarviointi säännöllisesti. Hyödyntäkää työterveyshuollon ja työsuojelun asiantuntemusta riskinarvioinnissa.
 • Purkakaa rajoituksia hallitusti. Työnantaja päättää tarvittavista toimenpiteistä kuten maskien käytöstä riskinarvioinnin perusteella THL:n maskisuositus huomioiden.
 • Laittakaa maskeja tarjolle työntekijöille ja asiakkaille, vaikka maskien käytöstä olisikin päätetty luopua.
 • Harkitkaa työpaikalle paluun järjestämistä asteittain, esimerkiksi ryhmittäin. Näin yhteiskäytössä olevat tilat kuten tauko- ja ruokailutilat eivät ruuhkaannu.
 • Huomioikaa lähityön lisääntyminen myös kokousjärjestelyissä, esimerkiksi jättäkää kalentereihin väljyyttä, jotta kaikki ehtivät tarvittaessa siirtyä kokoushuoneesta toiseen.
 • Huomioikaa hybridityön mukana tuomat muutokset suunnitellessanne tilojen käyttöä jatkossa. Hybridityöllä tarkoitetaan etätyön ja lähityön (läsnätyön) yhdistämistä.

Ks. Vinkkejä työpaikalle paluun suunnitteluun >>

Työterveyslaitos ei enää päivitä kaikkia koronaohjeitaan

Työterveyslaitoksen koronaohjeet on tehty tilanteeseen, jossa koronatartuntojen riski Suomessa oli merkittävä ja työpaikoillakin vaadittiin erityisiä rajoitustoimia tartuntariskien vähentämiseksi. Rokotuskattavuuden noustessa ohjeiden tarve on vähentynyt ja kaikkia koronaohjeita ei siksi enää päivitetä. Lähes kaikki aikaisemmat ohjeet löytyvät edelleen verkkosivuiltamme ja linkit niihin toimivat. Ylläpidämme ja päivitämme edelleen seuraavia ohjeita:

Ks. Työterveyslaitoksen kaikki koronaohjeet >>

Lisätiedot

 • Tommi Alanko, johtaja, Työterveyslaitos, puh. 040 719 2521, tommi.alanko[at]ttl.fi (riskinarviointi)
 • Pia Perttula, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos, puh. 043 820 0499, pia.perttula[at]ttl.fi (vinkkejä työpaikalle paluun suunnitteluun)
 • Eva Helaskoski,  johtaja, Työterveyslaitos, puh. 046 851 2432, eva.helaskoski[at]ttl.fi (työterveyshuolto)

Jaa sisältö somessa!