Ett nytt nätverk i Europa för riskbedömning av kemikalier

EU startar partnerskapsprogrammet ”PARC” där deltagarna skapar ett kompetensnätverk för riskbedömning av kemikalier. Från Finland deltar Arbetshälsoinstitutet, Institutet för hälsa och välfärd, Uleåborgs universitet, Livsmedelsverket, Finlands miljöcentral samt Säkerhets- och kemikalieverket.
Tiina Santonen
Tiina Santonen

Arbetshälsoinstitutet pressmeddelande xx.xx.2022 

EU startar partnerskapsprogrammet ”Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals” (PARC) som handlar om riskbedömning av kemikalier.  

I programmet skapas ett kompetensnätverk som omfattar hela Europa och som stödjer myndigheterna inom riskbedömning och riskhantering i samband med kända och nya utmaningar inom kemikaliesäkerhetsområdet.

PARC utvecklar en helgjuten och förbättrad praxis för kemikalieriskbedömningen som framöver kan tillämpas på den administrativa kemikalieriskbedömningen.  

– Det är viktigt att i samband med riskbedömningen även beakta samverkan och exponering från olika källor, så som arbetsrelaterad exponering och exponering relaterad till livsmedel och konsumtionsprodukter, säger Tiina Santonen, forskningsprofessor i arbetstoxikologi på Arbetshälsoinstitutet. 

Syftet är även en förbättrad informationsöverföring från institutioner som genomför riskbedömningar till myndigheterna och beslutsfattarna.  Det främjar folkhälsan och miljöskyddet i Europa. Samtidigt är det möjligt att förbättra medborgarnas förtroende för organisationer som utför riskbedömningar och ansvarar för riskhanteringen.

Nätverket startas inom EU:s ramprogram för forskning, ”Horisont Europa”. I nätverket ingår cirka 200 olika organisationer i Europa. Hela projektet samordnas av franska myndigheten för livsmedel, miljö och arbetsmiljö (ANSES).  

I Finland styrs verksamhet av social- och hälsovårdsministeriet, och som partner Arbetshälsoinstitutet och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Övriga som deltar är Uleåborgs universitet, Livsmedelsverket, Finlands miljöcentral (SYKE) samt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).  

– Då ämbetsverken och forskningsorganisationerna deltar på så bred front ökar vårt nationella humankapital inom kemikalieriskbedömning, säger Tiina Santonen på Arbetshälsoinstitutet.  

Ytterligare information

  • Arbetshälsoinstitutet: forskningsprofessor Tiina Santonen, fornamn.efternamn [at] ttl.fi (fornamn[dot]efternamn[at]ttl[dot]fi), tfn 030 474 2666 
  • Arbetshälsoinstitutet: forskningsprofessor Pertti Koivisto, fornamn.efternamn [at] uokavirasto.fi (fornamn[dot]efternamn[at]uokavirasto[dot]fi), tfn 040 481 1595 
  • Finlands miljöcentral: ledande forskare Jaana Sorvari, fornammn.efternamn [at] syke.fi (fornammn[dot]efternamn[at]syke[dot]fi), tfn 029 525 2159, specialsakkunnig Emmi Vähä, fornamn.efternamni [at] syke.fi (fornamn[dot]efternamni[at]syke[dot]fi), tfn 029 525 1828 
  • Institutet för hälsa och välfärd: forskningsdirektör Panu Rantakokko, fornamn.efternamni [at] thl.fi (fornamn[dot]efternamni[at]thl[dot]fi), tfn 029 524 6395 
  • Säkerhets- och kemikalieverket: överinspektör Petteri Talasniemi, fornamn.efternamni [at] tukes.fi (fornamn[dot]efternamni[at]tukes[dot]fi), tfn 029 505 2104  
  • Uleåborgs universitet: professor Arja Rautio, fornamn.efternamni [at] oulu.fi (fornamn[dot]efternamni[at]oulu[dot]fi), tfn 040 585 5776.  

Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals (PARC)

  •  

Dela innehåll på sociala medier!