Uusi kemikaalien riskinarviointiin keskittyvä verkosto Eurooppaan

EU käynnistää PARC-kumppanuusohjelman, jonka osallistujat muodostavat kemikaalien riskinarvioinnin osaamisverkoston. Suomesta mukana ovat Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Oulun yliopisto, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.
-
Tiina Santonen
Tiina Santonen
tutkimusprofessori

Työterveyslaitoksen mediatiedote 8.3.2022

EU käynnistää kumppanuusohjelman Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals (PARC), joka keskittyy kemikaalien riskinarviointiin. 

Kumppanuusohjelmassa muodostetaan EU:n laajuinen osaamisverkosto, joka tukee riskinarvioinnin ja riskinhallinnan viranomaisten toimintaa nykyisissä, nousevissa ja uusissa kemikaaliturvallisuuden haasteissa. 

PARC-ohjelmassa kehitetään kemikaalien riskinarviointiin yhtenäisiä ja aiempaa parempia käytäntöjä, joita voidaan jatkossa soveltaa hallinnollisessa kemikaaliriskinarvioinnissa. 

– Riskinarvioinnissa on tärkeää huomioida myös yhteisvaikutukset ja altistumiset eri lähteistä, kuten työperäinen altistuminen sekä ravintoon ja kuluttajatuotteisiin liittyvä altistuminen, sanoo työtoksikologian tutkimusprofessori Tiina Santonen Työterveyslaitoksesta.

Lisäksi tavoitteena on, että jatkossa tieto siirtyy paremmin riskinarviointeja tekeviltä instituutioilta viranomaisille ja päätöksentekijöille. Tämä edistää kansanterveyden ja ympäristön suojelua Euroopassa. Samalla voidaan vahvistaa kansalaisten luottamusta riskinarviointia toteuttaviin ja riskinhallinnasta vastaaviin organisaatioihin.

Verkosto käynnistetään osana Horizon Europe -ohjelmaa. Verkostoon kuuluu noin 200 eri organisaatiota Euroopasta. Koko hanketta koordinoi Ranskan elintarvike-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusvirasto ANSES. 

Suomessa toimintaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö, ja partnereina toimivat Työterveyslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Mukana ovat myös Oulun yliopisto, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. 

– Kun virastot ja tutkimusorganisaatiot ovat mukana näin laajasti, se kasvattaa kansallista osaamispääomaamme kemikaaliriskinarvioinnissa, sanoo Tiina Santonen Työterveyslaitoksesta.

Lisätiedot

  • Työterveyslaitos: tutkimusprofessori Tiina Santonen, etunimi.sukunimi [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi), p. 030 474 2666
  • Ruokavirasto: tutkimusprofessori Pertti Koivisto, etunimi.sukunimi [at] ruokavirasto.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ruokavirasto[dot]fi), p. 040 481 1595
  • Suomen ympäristökeskus:  johtava tutkija Jaana Sorvari, etunimi.sukunimi [at] syke.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]syke[dot]fi), p. 029 525 2159, erityisasiantuntija Emmi Vähä, etunimi.sukunimi [at] syke.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]syke[dot]fi), p. 029 525 1828;
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: tutkimuspäällikkö Panu Rantakokko, etunimi.sukunimi [at] thl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]thl[dot]fi), p. 029 524 6395
  • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: ylitarkastaja Petteri Talasniemi, etunimi.sukunimi [at] tukes.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]tukes[dot]fi) p. 029 505 2104 
  • Oulun yliopisto: professori Arja Rautio, etunimi.sukunimi [at] oulu.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oulu[dot]fi), p. 040 585 5776.

Tutustu myös

Jaa sisältö somessa!