Genom att coacha chefer kan man förbättra attityderna gentemot äldre arbetstagare

Coachning i kamratgrupp stärkte chefernas kompetens kring åldersmedvetet ledarskap och positiva attityder gentemot äldre arbetstagare. Bättre åldersmedvetet ledarskap stärkte också chefernas arbetsmotivation och arbetsengagemang.
kuvituskuva: esihenkilöitä valmennuksessa
Henkilökuva: Mervi Ruokolainen
Mervi Ruokolainen

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 9.6.2023

Kompetent åldersmedvetet ledarskap hjälper till att bevara arbetsplatsernas erfarna arbetstagare. I Finland har man under hela 2000-talet fäst uppmärksamhet vid att stödja arbetsförmågan hos äldre arbetstagare. Tidigare forskningsdata om metoder som kan stärka chefernas kunskaper i åldersmedvetet ledarskap finns emellertid inte. Arbetshälsoinstitutets projekt Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä (ungefär Närmaste chefen och arbetskarriären i ett åldrande arbetsliv) fokuserade på att utveckla åldersmedvetet ledarskap och ruska om attityderna till äldre i arbetslivet.

– Enbart arbetsplatsernas praxis och verksamhetsprinciper är inte tillräckliga för att stödja äldre arbetstagare, säger specialforskare Mervi Ruokolainen.

– Vi behöver chefer som vill och kan stödja äldre arbetstagares arbetsförmåga och karriärer. 

Deltagande i coachningen motiverade chefer i sitt arbete 

I forskningsprojektet utvecklade man en resursorienterad gruppcoachning (Kokemus käyttöön työyhteisössä) och undersökte dess effekter på arbetsplatser i olika branscher. I coachningen funderade man tillsammans på chefernas förmåga att bemöta och stödja äldre arbetstagare. 

– Vi ville utmana cheferna som deltog i coachningen att fundera över sina egna åldersattityder och deras inverkan på hur arbetet leds på arbetsplatsen, berättar Ruokolainen. 

Coachningen stärkte deltagarnas kompetens kring åldersmedvetet ledarskap och positiva attityder gentemot äldre arbetstagare. Dessutom främjade coachningen chefernas motivation och välbefinnande i arbetet. Dessa faktorer påverkar sannolikt på längre sikt såväl chefernas beredvillighet att söka sig till och fortsätta i chefsuppdrag som kvaliteten på arbetstagarnas karriärer och längd. 

Coachningen gynnade särskilt chefer på arbetsplatser som inte hade praxis för åldersmedvetet ledarskap som beaktade de olika situationerna och behoven hos arbetstagare i olika åldrar. Därtill var fördelarna större för chefer inom den privata sektorn och lägre utbildade chefer. 

– Jag tror att coachningen sänker chefernas tröskel för att anställa äldre arbetstagare även på arbetsplatser inom den privata sektorn, säger Ruokolainen. 

Avgiftsfri gruppcoachning på arbetsplatser 

Den avgiftsfria gruppcoachningen kan nu användas på arbetsplatserna. På Arbetshälsoinstitutets webbplats finns forskningsprojektets material som kan användas av coacher och deltagare i när- och webbutbildning. 

– Det är bra att involvera chefer med särskild erfarenhet och yrkesbakgrund i coachningen. På så sätt får man många olika funderingar och perspektiv i gruppdiskussionerna, uppmuntrar Ruokolainen. 

Forskningsprojekt: Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä 

  • I forskningsprojektet utvecklades en coachning som riktar sig till chefer och stärker kompetensen kring åldersmedvetet ledarskap. Undersökningen utredde också coachningens inverkan på chefernas och deras arbetstagares arbetsmotivation och arbetshälsa. 
  • Coachningens inverkan testades i ett randomiserat fältexperiment på tio finländska arbetsplatser. 
  • Undersökningen finansierades av Arbetarskyddsfonden, Arbetshälsoinstitutet samt arbetsplatserna 

Ytterligare information

  • Mervi Ruokolainen, specialforskare, Arbetshälsoinstitutet, mervi.ruokolainen [at] ttl.fi (mervi[dot]ruokolainen[at]ttl[dot]fi) +358 50 522 3203 

Se också 

Dela innehåll på sociala medier!