Esihenkilöitä valmentamalla voi parantaa ikäjohtamista ja vanhempiin työntekijöihin kohdistuvia asenteita

Vertaisryhmävalmennus vahvisti esihenkilöiden osaamista ikäjohtamisessa ja myönteistä asennoitumista vanhempiin työntekijöihin. Parempi ikäjohtaminen voimisti myös esihenkilöiden työmotivaatiota ja työssä jaksamista.
kuvituskuva: esihenkilöitä valmennuksessa
Henkilökuva: Mervi Ruokolainen

Mervi Ruokolainen

erikoistutkija

Työterveyslaitoksen mediatiedote 9.6.2023

Osaava ikäjohtaminen auttaa pitämään kiinni työpaikkojen kokeneista työntekijöistä. Suomessa on koko 2000-luvun ajan kiinnitetty huomiota vanhempien työntekijöiden työkyvyn tukemiseen. Aiempaa tutkimustietoa ei kuitenkaan ole saatavilla vaikuttavista keinoista, joilla esihenkilöiden ikäjohtamisen taitoja voitaisiin vahvistaa. Työterveyslaitoksen Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä -hanke tarttui ikäjohtamisen kehittämiseen ja ikäasenteiden ravistelemiseen työelämässä. 

– Pelkästään työpaikkojen käytännöt ja toimintaperiaatteet eivät riitä vanhempien työntekijöiden tukemiseen, erikoistutkija Mervi Ruokolainen sanoo.

– Tarvitsemme esihenkilöitä, jotka haluavat ja osaavat tukea vanhempien työntekijöiden työkykyä ja työuria. 

Valmennukseen osallistuminen motivoi esihenkilöitä työssään 

Tutkimushankkeessa kehitettiin voimavaralähtöinen Kokemus käyttöön työyhteisössä -ryhmävalmennus ja tutkittiin kenttäkokeessa sen vaikutuksia eri toimialojen työpaikoilla. Valmennuksessa pohdittiin yhdessä esihenkilöiden taitoja kohdata ja tukea vanhempia työntekijöitä. 

– Halusimme haastaa valmennukseen osallistuvia esihenkilöitä pohtimaan omia ikäasenteitaan ja niiden merkitystä työn johtamiseen työpaikalla, Ruokolainen kertoo. 

Valmennus vahvisti osallistujien ikäjohtamisen osaamista ja myönteistä asennoitumista vanhempiin työntekijöihin. Lisäksi valmennus edisti esihenkilöiden motivaatiota ja hyvinvointia työssä. Nämä asiat vaikuttavat todennäköisesti pidemmällä aikavälillä niin esihenkilöiden halukkuuteen hakeutua ja jatkaa esihenkilötehtävissä kuin työntekijöiden työurien laatuun ja kestoon. 

Valmennuksesta hyötyivät erityisesti esihenkilöt, joiden työpaikoilla ikäjohtamiskäytännöt eivät huomioineet eri-ikäisten työntekijöiden tilanteita ja tarpeita. Lisäksi hyödyt olivat suuremmat yksityisellä sektorilla toimiville ja matalammin koulutetuille esihenkilöille.  

– Uskon, että valmennukseen osallistuminen madaltaa esihenkilöiden kynnystä palkata vanhempia työntekijöitä myös yksityisen sektorin työpaikoille, Ruokolainen vinkkaa.  

Maksuton ryhmävalmennus työpaikoille  

Työpaikat voivat nyt ottaa käyttöön maksuttoman ryhmävalmennuksen. Työterveyslaitoksen verkkosivulta löytyvät tutkimushankkeessa valmistetut valmentajan ja osallistujan materiaalit, jotka toimivat hyvin lähi- ja verkkokoulutuksissa. 

– Valmennukseen kannattaa ottaa mukaan esihenkilöitä, joilla on erilaista kokemusta ja ammattitaustaa. Näin ryhmäkeskusteluissa saadaan aikaan moninaisia pohdintoja ja näkökulmia, Ruokolainen kannustaa. 

Tutkimushanke: Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä 

  • Tutkimushankkeessa kehitettiin esihenkilöille suunnattu vertaisryhmävalmennus, joka vahvistaa osaamista ikäjohtamisessa. Tutkimus selvitti myös valmennuksen vaikutuksia esihenkilöiden ja heidän työntekijöidensä työmotivaatioon ja työhyvinvointiin.  
  • Valmennuksen vaikutuksia testattiin satunnaistetussa, kenttäkokeellisessa asetelmassa kymmenellä suomalaisella työpaikalla. 
  • Tutkimusta rahoittivat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos sekä työpaikat 

Lisätiedot

  • Mervi Ruokolainen, erikoistutkija, Työterveyslaitos, [email protected] +358 50 522 3203 

Tutustu myös 

 

Jaa sisältö somessa!