Hanke

Lähiesihenkilö ja työura ikääntyvässä työelämässä

Lähiesimies ja työura -hankkeen päätavoitteena on tukea keskijohdossa toimivia esihenkilöitä ikääntyvien työntekijöiden johtamisessa. Hankkeen aikana kehitämme esihenkilöille suunnatun voimavaralähtöisen vertaisryhmävalmennuksen ja tutkimme sen vaikuttavuutta.
Työporukka kokoustaa.

Aikataulu

1/2021–5/2023

Tavoitteet

  • Kehittää esihenkilöille kohdennettu valmennus ja tutkia, voidaanko sillä vahvistaa esihenkilöiden voimavaralähtöistä tukea ikääntyville työntekijöille sekä myönteistä asennoitumista ikääntyviä työntekijöitä kohtaan
  • Tutkia valmennuksen vaikutuksia esihenkilö-työntekijäsuhteen laatuun sekä esihenkilöiden ja työntekijöiden työhyvinvointiin ja -motivaatioon
  • Tutkia, ketkä hyötyvät eniten valmennuksesta
  • Tutkia valmennuksen vaikutuksia koe-/kontrolliryhmäasetelmalla

Kokemus käyttöön työyhteisössä -esihenkilövalmennus

Valmennus vahvistaa esihenkilöiden kykyä ymmärtää työuran loppupuolen erityispiirteitä, tukea vanhempia työntekijöitä uudistumisessa ja osaamisen kehittämisessä, ottaa puheeksi työkykyyn ja työuratavoitteisiin liittyviä kysymyksiä, räätälöidä organisatorisia käytäntöjä vanhemman työntekijän työkyvyn tukemiseksi sekä edistää eri-ikäisten työntekijöiden yhteistyötä työyhteisössä.

Vertaisryhmä- ja verkkopohjainen valmennus koostuu kolmesta kolmen tunnin ryhmätapaamisesta, ennakko- ja välitehtävästä. Valmennus sisältää tapausesimerkkejä ja tilannekuvauksia työpaikan arjesta, joita osallistujat pohtivat pienryhmissä sekä työntekijöiden että esihenkilöiden näkökulmasta.

Hankkeen toteutus

Tutkimme valmennuksen vaikutuksia satunnaistetussa kenttäkokeessa kymmenen suomalaisen työpaikan esihenkilöiden ja heidän työntekijöidensä keskuudessa. Esihenkilöt ja työntekijät vastasivat ensin kohderyhmänsä alkukyselyyn, minkä jälkeen arvoimme esihenkilöt koe- ja kontrolliryhmiin. Koeryhmä (n = 108) osallistui valmennukseen heti ryhmäarvonnan jälkeen ja kontrolliryhmä (n = 108) jäi odottamaan omaa valmennustaan.

Esihenkilöt vastasivat seurantakyselyihin heti ja kuusi kuukautta koeryhmän valmennuksen päätyttyä. Tämän jälkeen verrokkiryhmä osallistui valmennukseen. Työntekijät vastasivat seurantakyselyihinsä kaksi ja kuusi kuukautta esihenkilöiden koeryhmän valmennuksen päättymisestä. 

Tietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuvalle työntekijälle

Tietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuvalle esihenkilölle

 

Tulokset ja vaikuttavuus

Kokemus käyttöön työyhteisössä on tutkimuslähtöinen valmennus, jota voidaan hyödyntää ikä- ja työurajohtamisen kehittämisessä työpaikoilla.

Tutkimuksen vaikutustulokset julkaistaan toukokuussa 2023.
 

Kokemus käyttöön työyhteisössä -ryhmävalmennus työpaikoille

Ota käyttöön hankkeessa esihenkilöiden ikäjohtamisen tueksi kehitetty voimavaralähtöinen Kokemus käyttöön työyhteisössä -ryhmävalmennus. Voit hyödyntää maksuttomia valmennusmateriaaleja lähi- ja verkkokoulutuksissa. 

Valmennus perustuu ryhmäkeskusteluihin. Osallistujat pohtivat yhdessä mm. miten esihenkilönä voi parhaiten kohdata ja tukea vanhempia työntekijöitä heidän työssään ja työurallaan. Valmennus auttaa vahvistamaan esihenkilöiden ikäjohtamisen osaamista ja myönteistä asennoitumista vanhempiin työntekijöihin.

Tutkimusryhmä

Terje Leivategija, asiantuntija

Marjaana Pöyry, erikoistutkija

Jukka Vuori, johtava tutkija

Telma Rivinoja, erityisasiantuntija

Ritva Horppu, erityisasiantuntija

Kysy hankkeesta

Henkilökuva: Mervi Ruokolainen

Mervi Ruokolainen

Projektipäällikkö, erikoistutkija

Sähköpostiosoite
mervi.ruokolainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2106

Yhteistyötahot

Hankkeeseen osallistuvat ABB Oy, Elisa Oyj, Kouvolan kaupunki, Orion Oyj, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Retta, Riihimäen kaupunki, Teknos Oy ja Oy Hartwall Ab

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos sekä työpaikat