Hur fortskrider den gröna omställningen på arbetsplatserna? Enkätundersökningen ger en lägesbild av verksamheten och kunskapsbehoven

Klimatförändringen orsakar en genomgripande omvälvning i arbetslivet. I sin enkätundersökning samlade Arbetshälsoinstitutet in anställdas uppfattningar om effekterna av den gröna omställningen och klimatförändringen i arbetet. Resultaten lyfter fram de anställdas uppfattningar om hållbarheten på den egna arbetsplatsen och berättar om förekomsten av åtgärder på arbetsplatserna. Enkätmaterialet har nu publicerats i Arbetslivskunskap-tjänsten.
-
Fanni Moilanen
Fanni Moilanen
Henkilökuva Tuomo Alasoini
Tuomo Alasoini
Arja Ala-Laurinaho
Arja Ala-Laurinaho

Arbetshälsoinstitutet pressmeddelande 23.5.2023

Arbetsplatserna måste bli hållbarare för att klimatförändringen ska kunna begränsat. Enkätundersökningen om klimatförändringen och arbete samlade in de anställdas uppfattningar om hur åtgärder som påskyndar den gröna omställningen märks på den egna arbetsplatsen.

– Uppgifterna från de anställda synliggör de redan genomförda förändringarna på arbetsplatserna. Genom att höra och delaktiggöra de anställda i beslut som gäller grön omställning ökar den positiva inställningen till förändringsåtgärderna och förenklas genomförandet, säger forskare Fanni Moilanen Arbetshälsoinstitutet.

Hållbarhetsåtgärder på färre än en femtedel av arbetsplatserna

Endast 10–20 procent av respondenterna kände till genomförda hållbarhetsåtgärder på sin egen arbetsplats. Hållbarhetsåtgärderna är vanligare inom industrin, byggverksamhet, energi- och vvs-branscher samt fordons- och fastighetsservice. Färre hållbarhetsåtgärder förekommer inom social- och hälsovården, handelsbranschen och inkvarterings- och serveringssektorn.

Jämfört med andra branscher kan industrin och energibranschen ha större negativa effekter på miljön. Med tanke på klimatet och miljön behövs dock hållbarare sätt för verksamheten inom alla branscher. Det gäller även social- och hälsovården där resurstrycket kan bromsa upp förändringarna som den gröna omställningen kräver. Det behövs att fortsatta undersökningar om möjligheterna för hållbarhetsåtgärder inom olika branscher, säger forskningsprofessor Tuomo Alasoini på Arbetshälsoinstitutet.

Arbetsplatserna har redan erbjudits vägledning i hållbarare tillvägagångssätt. Tre av fyra respondenter berättade att de fått anvisningar om återvinning, sortering och återanvändning. En tredjedel rapporterade om anvisningar för energibesparing.

Det finns skillnader gällande förväntningarna mellan män och kvinnor

Jämfört med männen rapporterade kvinnorna mer sällan om hållbarhetsåtgärder på den egna arbetsplatsen. Detta trots att en större andel av kvinnorna, jämfört med männen, förväntar sig att arbetsplatsen ska fungera på sätt som begränsar klimatförändringen.

– Även i kvinnodominerade branscher motsvarade en aktivare verksamhet för att främja den gröna omställningen bättre kvinnornas förväntningar om tillvägagångssätt på arbetsplatserna. Det vore även viktigt med bättre kommunikation om redan genomförda åtgärder, eftersom alla respondenter inte kände till de hållbarhetsåtgärder som frågorna gällde, säger forskare Moilanen på Arbetshälsoinstitutet.

Mer kunskap hos chefen eller en positivare syn på arbetsgivaren?

Jämfört med de övriga respondenterna berättade respondenterna i chefsposition oftare om att det på arbetsplatsen förekommer vägledning i hållbar verksamhet.

– Jämfört med övriga anställda har cheferna ofta en bredare kunskap om arbetsplatsens målsättningar och verksamhetsplaner, och det verkar även gälla frågan om verksamhetvägledning i hållbar verksamhet. Nya anvisningar borde nå alla anställda för att de ska kunna förankras i den dagliga verksamheten, säger äldre sakkunnig Arja Ala-Laurinaho på Arbetshälsoinstitutet.

Cheferna är även mindre kritiska till sina arbetsgivare än de övriga respondenterna. Drygt en femtedel av cheferna uppskattar att den egna arbetsgivaren är beredd att ingripa i tillvägagångssätt som är skadliga för klimatet. Endast en sjättedel av respondenterna hade samma uppfattning.

Forskningsprojekt: Klimatförändringen och arbete – systematisk insamling av uppgifter om hur arbetslivet påverkas av klimatförändringen

 

Mer information

  • forskare Fanni Moilanen, Arbetshälsoinstitutet, fanni.moilanen [at] ttl.fi (fanni[dot]moilanen[at]ttl[dot]fi), +358 50576 1356
  • forskningsprofessor Tuomo Alasoini, Arbetshälsoinstitutet, tuomo.alasoini [at] ttl.fi (tuomo[dot]alasoini[at]ttl[dot]fi), +358 50 564 6140
  • äldre sakkunnig Arja Ala-Laurinaho, Arbetshälsoinstitutet, Arja.Ala-Laurinaho [at] ttl.fi (arja[dot]ala-laurinaho[at]ttl[dot]fi), +358 40 562 0906

Dela innehåll på sociala medier!