Hur mår er arbetsgemenskap? Ett nytt verktyg hjälper dig att upptäcka utmattning

Arbetshälsoinstitutet lanserar ett nytt verktyg för att kartlägga hur allmän utmattning är på den egna arbetsplatsen. Enkäten Trafikljus för utmattning i arbetsgemenskapen ger feedback till både den enskilde respondenten och arbetsgemenskapen.
Havainnekuva työuupumuksen liikennevalomallista.
Jari Hakanen
Jari Hakanen
Janne Kaltiainen
Janne Kaltiainen

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 7.5.2024

Med hjälp av enkäten Trafikljus för utmattning på arbetsplatsen kan man ta reda på hur vanliga och allvarliga utmattningssymtomen är på arbetsplatsen. Det kostnadsfria och lättanvända verktyget är en nyhet i Arbetshälsoinstitutets verktygslåda för psykisk hälsa. 

Enligt undersökningen Hur mår Finland? har ungefär en fjärdedel av befolkningen en ökad risk för utmattning eller redan en sannolik utmattning. Antalet har ökat något sedan tiden före coronapandemin.

– Utmattning är ett vanligt och ihållande fenomen. Den känns på arbetsplatserna, men är samtidigt osynlig. Utmattning utvecklas inte på ett ögonblick, men den kan ändå bli oidentifierad. Verktyget erbjuder ett sätt att ta tag i saken, säger forskningsprofessor Jari Hakanen på Arbetshälsoinstitutet.  

Validerad frågemetod bakom verktyget 

Med verktyget besvaras 12 frågor om kronisk trötthet, mental distansering från arbetet och störningar i kognitiva funktioner och känslomässig kontroll. De är huvudsymtomen på utmattning.

Bakom enkäten ligger metoden Burnout Assessment Tool (BAT) som gör det möjligt att mer exakt och tillförlitligt avgöra när situationen med utmattning är bra, när risken är förhöjd och när det sannolikt är utmattning. Enkäten och den trafikljusmodell för utmattning som tagits fram utifrån den har validerats under finska förhållanden.  

Förbättrade arbetsförhållanden minskar utmattning  

Utifrån resultaten från verktyget är det möjligt att utveckla arbetsförhållandena för att minska och förebygga utmattning. Verktyget kan t.ex. användas som en del av den årliga uppföljningen eller för uppföljning av förändringar eller genomförda åtgärder. Verktyget ger också arbetsgemenskapen jämförelseinformation som gör det möjligt att sätta det egna resultatet i proportion till hela befolkningen. 

Enskilda respondenter får personlig feedback från enkäten och tips och verktyg för sin egen situation. Det går inte att identifiera enskilda respondenter från arbetsgemenskapens helhetsresultat. 

– Utmattning ses fortfarande ofta som en egenskap hos individen, även om det ofta beror på delade arbetsförhållanden som exempelvis dåligt organiserat arbete, rollkonflikter och brist på resurser att balansera, säger Jari Hakanen.  

Dåliga arbetsförhållanden ger upphov till utmattning som också kan avspeglas i hur man orkar med resten av livet. 

– Om man utifrån enkäten identifierar utmaningar i arbetsgemenskapen och börjar åtgärda dem så krävs det förstås tid och insatser. Ansträngningen betalar sig dock jämfört med att inte göra något. Ju längre utmattningen utvecklas, desto fler korrigerande åtgärder krävs, säger Janne Kaltiainen, specialforskare vid Arbetshälsoinstitutet.  

Se också   

Projektet Verktygslåda för psykisk hälsa

Ytterligare information

  • Forskningsprofessor Jari Hakanen, Arbetshälsoinstitutet, jari.hakanen [at] ttl.fi, tfn 040 562 5433
  • Specialforskare Janne Kaltiainen, Arbetshälsoinstitutet, janne.kaltiainen [at] ttl.fi, tfn 050 476 5980 

Dela innehåll på sociala medier!