Hanke

Hur mår Finland?

Forskningsprojektet producerar aktuell information om utvecklingen av arbetshälsan bland befolkningen och i olika arbetstagargrupper före och efter coronapandemin. Projektet belyser utvecklingsobjekt och styrkor i det finländska arbetslivet utifrån vilka lösningar och rekommendationer för främjande av arbetshälsan lyfts fram.
-

Tidtabell

1.5.2020–

Bakgrund och mål

Precis innan coronapandemin som bröt ut våren 2020 samlade Arbetshälsoinstitutet in uppgifter om finländarnas arbetshälsa i sitt forskningsprojekt Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä.

När pandemin bröt ut fortsatte men följa upp dessa respondenters arbetshälsa i samband med undersökningen Hur mår Finland? I senare skeden har nya respondenter kallats att besvara enkäten, och den har man fortsatt att genomföra ett halvt år i taget.  

Projektet ger unik information om utvecklingen av arbetshälsan före pandemin fram till våra dagar. Syftet är att erbjuda lösningar och information till stöd för beslutsfattande såväl på arbetsplatserna som i samhället.  

Forskarna

Forskningen genomförs på Arbetshälsoinstitutet och utgör för tillfället en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Ansvarig chef för studien är forskningsprofessor Jari Hakanen. I forskargruppen ingår även Janne Kaltiainen (specialforskare), Sampo Suutala (forskare) och Maria Hirvonen (statistikexpert). Som forskare deltog tidigare Anniina Virtanen och Jaana-Piia Mäkiniemi.  

Taloustutkimus Oy genomför insamlingen av enkätmaterialet på uppdrag av Arbetshälsoinstitutet. 

Material och tekniker

I studien kartläggs den finländska befolkningens erfarenheter:

  • övergripande om arbetshälsa och arbetsohälsa (bl.a. arbetsengagemang, utbrändhet, arbetsnöjdhet, tristess i arbetet, arbetsnarkomani, på arbetet som sjuk)
  • om arbetsförhållanden och arbetsrelaterade attityder (bl.a. rättvisa, osäkerhet, samhörighet)
  • om annat arbetshälsorelaterat (hälsa, arbetsförmåga, depression, livsnöjdhet),
  • om olika arbetsformers, såsom distans-, hybridarbete och arbete på arbetsplatsen, koppling till välbefinnande och
  • om individuella resurser i olika arbetsformer.

Dessutom undersöker studien i vilken mån de ovan nämnda erfarenheterna och förändringarna i dessa eventuellt skiljer sig mellan olika befolknings- och arbetstagargrupper. 

Mer information

Janne Kaltiainen

Janne Kaltiainen

E-post
janne.kaltiainen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2668