I välfärdsområdena ska man starkare koordinera social- och hälsovårdstjänster för personer i arbetsför ålder

Arbetshälsoinstitutets sakkunniga betonar behovet av ett nära samarbete i välfärdsområdena när det gäller att organisera social- och hälsovårdstjänster för personer i arbetsför ålder. Redan nu har 14 sjukvårdsdistrikt förbundit sig till TYÖOTE-verksamhetsmodellen som förebygger en förlängning av sjukfrånvaron. Verksamhetsmodellen är ett exempel på hur företagshälsovårdskompetens inom arbetsförmåga kan gynna hela välfärdsområdet.
Henkilökuva Pauliina Kangas
Pauliina Kangas
Hanna Hakulinen
Hanna Hakulinen
Eva Helaskoski
Eva Helaskoski

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 19.1.2022

Personer i arbetsför ålder är en betydande befolkningsgrupp vars social- och hälsovårdstjänster tillhandahålls av många aktörer i Finland. Det finns risk för att vård och information avbryts om patienten flyttar från en serviceproducent till en annan i fall där samarbetet inte fungerar.

– För att finländaren i arbetsför ålder ska få de nödvändiga social- och hälsovårdstjänsterna i god tid måste finska arbetstagares tjänster i arbetsför ålder koordineras starkare i de framtida välfärdsområdena, säger Eva Helaskoski, direktör vid Arbetshälsoinstitutet.

För tillfället är samarbetet mellan företagshälsovården och de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna begränsat, och det finns ofta inga etablerade verksamhetsmodeller för att garantera kontinuiteten i patientvården.

Jämfört med andra OECD-länder har Finland en hög sjukfrånvarograd, och kostnaderna för sjukdom och arbetsoförmåga hos personer i arbetsför ålder är mycket höga.

En sammanhängande tjänstenhet behövs för personer i arbetsför ålder

Det är viktigt att bygga upp en sammanhängande tjänstenhet för personer i arbetsför ålder inom välfärdsområden där samarbetet mellan alla social- och hälsovårdsaktörer är smidigt, inklusive företagshälsovård, arbetsförmedlingstjänster och rehabiliteringstjänster. Detta kommer att göra det möjligt att bättre utnyttja till exempel kompetens inom företagshälsovården för att stödja arbetsförmåga.

Målet med samarbetet är:

  • En tidigare och effektivare strategi för att lösa risker för arbetsoförmåga, vilket kommer att bidra till att minska sjukfrånvaro och nya sjukpensioner och till att lösa de arbetslösas problem med arbetsförmågan.
  • Undvikande av överlappande verksamhet mellan olika aktörer inom social- och hälsovården, vilket bidrar till att rikta resurserna.
  • Förbättra informationsflödet och datainsamlingen mellan social- och hälsovårdstjänster som används av personer i arbetsför ålder, vilket möjliggör ledning genom information och smidiga vårdkedjor.

     

Redan 14 sjukvårdsdistrikt har förbundit sig till TYÖOTE-verksamhetsmodellen

Det finns redan exempel på ett framgångsrikt samarbete mellan den offentliga hälsovården och företagshälsovården. Verksamhetsmodellen Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan (TYÖTE), som förebygger förlängd sjukfrånvaro, kommer att genomföras i hela Finland under åren 2020–2023.

I verksamhetsmodellen skriver läkare inom specialsjukvården ut en betydligt kortare sjukfrånvaro för patienten vid vissa diagnoser och patienten hänvisas till företagshälsovård där stödåtgärder för arbetsförmåga och återgång till arbete planeras.

Redan nu har 14 sjukvårdsdistrikt åtagit sig att konstruera den nya verksamhetsmodellen. I varje sjukvårdsdistrikt startar reformeringen av vårdkedjan från en grupp av patienter, såsom patienter med bröstcancer, depression eller konstgjorda leder.

I projektet kommer ett samarbetsforum att inrättas i varje region för att undersöka hur olika social- och hälsovårdsaktörer kan samarbeta så effektivt som möjligt för att säkerställa arbetsförmågan hos personer i arbetsför ålder.

– TYÖOTE-verksamhetsmodellen går smidigt framåt på olika håll i Finland. För närvarande pågår arbete för att säkerställa att patienten kan hänvisas från sjukhus till företagshälsovård på ett smidigt sätt med en elektronisk remiss. Med remisspraxis till företagshälsovård underlättas samarbetet mellan den specialiserade hälsovården och företagshälsovården. Samtidigt är det ett utmärkt exempel på att effektivisera informationsflödet inom välfärdsområdet, berättar överläkare Pauliina Kangas vid Arbetshälsoinstitutet.

Mer information

  • överläkare Pauliina Kangas, tfn 030 474 2514, pauliina.kangas [at] ttl.fi (pauliina[dot]kangas[at]ttl[dot]fi)
  • forskningschef Hanna Hakulinen, tfn 043 824 1072, hanna.hakulinen [at] ttl.fi (hanna[dot]hakulinen[at]ttl[dot]fi)
  • direktör, överläkare Eva Helaskoski, tfn 046 851 2432,eva.helaskoski [at] ttl.fi (eva[dot]helaskoski[at]ttl[dot]fi)

Se också

Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan – TYÖTE | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

 

Dela innehåll på sociala medier!