Hyvinvointialueilla tulee koordinoida vahvemmin työikäisten sotepalveluja

Työterveyslaitoksen asiantuntijat korostavat, että hyvinvointialueilla on tehtävä tiivistä yhteistyötä työikäisten sotepalvelujen järjestämisessä. Jo 14 sairaanhoitopiiriä on sitoutunut TYÖOTE-toimintamalliin, jossa ehkäistään sairauspoissaolojen pitkittymistä. Toimintamalli on esimerkki siitä, miten työterveyshuollon työkykyosaaminen voi hyödyttää koko hyvinvointialuetta.
-
Henkilökuva Pauliina Kangas
Pauliina Kangas
ylilääkäri
Hanna Hakulinen
Hanna Hakulinen
tutkimuspäällikkö
Eva Helaskoski
Eva Helaskoski
johtaja

Työterveyslaitoksen mediatiedote 19.1.2022

Työikäiset on merkittävä väestöryhmä, jonka sotepalveluita tuottaa Suomessa moni toimija. Riskinä on, että hoito ja tiedonkulku katkeavat potilaan siirtyessä palveluntuottajalta toiselle, ellei yhteistyö toimi.

– Jotta työikäinen suomalainen saa ajoissa tarvitsemansa sotepalvelut, tulevilla hyvinvointialueilla tulee koordinoida vahvemmin työikäisten palvelujen kokonaisuutta, sanoo työterveysyksikön johtaja Eva Helaskoski Työterveyslaitoksesta.

Tällä hetkellä työterveyshuollon ja julkisten sotepalveluiden yhteistyö on rajallista, eikä usein ole vakiintuneita toimintamalleja, joilla varmistetaan potilaan hoidon jatkuvuus.

Verrattuna muihin OECD-maihin Suomessa on korkea sairauspoissaoloaste, ja työikäisten sairastaminen ja työkyvyttömyys aiheuttavat erittäin suuret kustannukset.

Työikäisille tarvitaan yhtenäinen palvelukokonaisuus

Työikäisille on tärkeää rakentaa hyvinvointialueilla yhtenäinen palvelukokonaisuus, jossa yhteistyö on saumatonta kaikkien sotetoimijoiden välillä, mukaan lukien työterveyshuolto, TE-palvelut ja kuntoutuspalvelut. Näin saadaan paremmin käyttöön esimerkiksi työterveyshuollon osaaminen työkyvyn tukemisesta.

Yhteistyön tavoitteena on:

  • Nykyistä varhaisempi ja tehokkaampi ote työkyvyttömyysriskien ratkaisemiseksi, mikä auttaa vähentämään sairauspoissaoloja sekä uusia työkyvyttömyyseläkkeitä ja tuo ratkaisuja työttömien työkykyongelmiin.
  • Päällekkäisten toimintojen välttäminen eri sote-toimijoiden kesken, mikä auttaa kohdentamaan resursseja.
  • Tiedonkulun ja tiedonkeruun tehostaminen työikäisten käyttämien sotepalveluiden välillä, mikä mahdollistaa tiedolla johtamisen ja sujuvat hoitopolut.

14 sairaanhoitopiiriä on jo sitoutunut TYÖOTE-toimintamalliin

Julkisen terveydenhuollon ja työterveyshuollon onnistuneesta yhteistyöstä löytyy jo esimerkkejä. Sairauspoissaolojen pitkittymistä ehkäisevä Vastuullinen työkyvyn tuki (TYÖOTE) -toimintamalli otetaan käyttöön koko Suomessa vuosien 2020–2023 aikana.

Toimintamallissa erikoissairaanhoidon lääkäri kirjoittaa potilaalle tietyissä diagnooseissa aiempaa selvästi lyhyemmän sairauspoissaolon, ja potilas ohjataan työterveyshuoltoon, jossa suunnitellaan työkyvyn ja työhön paluun tukitoimet.

Uuden toimintamallin rakentamiseen on sitoutunut jo 14 sairaanhoitopiiriä. Kussakin sairaanhoitopiirissä aloitetaan hoitopolun uudistaminen yhdestä potilasryhmästä, kuten rintasyöpä-, masennus- tai tekonivelpotilaista.

Hankkeessa kullekin alueelle perustetaan yhteistyöfoorumi, jossa pohditaan, kuinka eri sotetoimijat voisivat mahdollisimman tehokkaasti tehdä yhteistyötä työikäisen henkilön työkyvyn turvaamiseksi.

– TYÖOTE-toimintamalli etenee hyvin eri puolilla Suomea. Parhaillaan tehdään töitä sen eteen, että potilas voidaan ohjata sairaalasta työterveyshuoltoon sujuvasti sähköisellä lähetteellä. Lähetekäytäntö työterveyshuoltoihin tulee helpottamaan erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyötä. Se on samalla erinomainen esimerkki tiedonkulun tehostumisesta hyvinvointialueella, kertoo ylilääkäri Pauliina Kangas Työterveyslaitoksesta.

Lisätiedot

  • ylilääkäri Pauliina Kangas, p. 0304742514, pauliina.kangas [at] ttl.fi (pauliina[dot]kangas[at]ttl[dot]fi).
  • tutkimuspäällikkö Hanna Hakulinen, p. 043 824 1072, hanna.hakulinen [at] ttl.fi (hanna[dot]hakulinen[at]ttl[dot]fi)
  • työterveysyksikön johtaja Eva Helaskoski, p. 046 851 2432, eva.helaskoski [at] ttl.fi (eva[dot]helaskoski[at]ttl[dot]fi)

Tutustu

Vastuullinen työkyvyn tuki – TYÖOTE | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Jaa sisältö somessa!