Utredning om företagshälsovårdens verksamhet och kvalitet inleds i mars

Alla serviceproducenter av företagshälsovård ombeds att svara på utredningen ”Företagshälsovårdens verksamhet och kvalitet i Finland”. Den landsomfattande utredningen genomförs av Arbetshälsoinstitutet på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. Uppgifter om verksamheten år 2023 samlas in 18.3–12.4.2024. Ett informationstillfälle anordnas också om utredningen.
-
Tiina Kauranen
Kirsi Lappalainen
Kirsi Lappalainen

Arbetshälsoinstitutets nyhet 5.2.2024

Social- och hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitutet följer regelbundet företagshälsovårdens läge i Finland. Nästa utredning om företagshälsovårdens verksamhet och kvalitet inleds snart, när Arbetshälsoinstitutet skickar en länk till den elektroniska blanketten till varje serviceproducent av företagshälsovård 18.3.2024.

Utredningen genomförs på finska och svenska, och svarstiden är t.o.m. 12.4.2024. Om ni inte har kontaktats av Arbetshälsoinstitutet, kan ni meddela kontaktuppgifterna till enhetens kontaktperson via denna länk.

Vilken information samlar man in i utredningen?

Serviceproducenter av företagshälsovård ombeds att lämna information om följande frågor:

  • Resurser och utbildning per yrkesgrupp
  • Kundmängd och kundnöjdhet
  • Mängden förebyggande arbete per process och yrkesgrupp
  • Kvalitetssystem och kvalitetsuppföljning
  • Processanvisning

För att kunna sammanställa uppgifterna krävs det att de hämtas från de egna systemen på förhand. Uppgifterna kan sammanställas med blanketten nedan. Egna uppgifter kan emellertid inte skickas till utredningen med denna PDF-blankett, utan de ska skickas med en elektronisk blankett.

Reservera tillräckligt med tid för att sammanställa uppgifterna, så att ni hinner svara på utredningen innan svarstiden löper ut den 12 mars.

En översikt över resultaten publiceras under år 2024.

Har du frågor? Delta i informationstillfället 

Arbetshälsoinstitutet anordnar ett informationstillfälle om utredningen i Teams 6.3.2024 kl. 10–11.

På tillfället går man igenom utredningens innehåll och besvarar frågor. Tillfället kräver ingen anmälan. Tillfället ordnas på finska.

Välkommen även till Företagshälsovårdens Kvalitetsnätverk

Företagshälsovårdens Kvalitetsnätverk främjar kvaliteten på företagshälsovårdens verksamhet och dess effektivitet inom hela verksamhetsområdet. Nätverket samordnas av Arbetshälsoinstitutet.

Som en del av det landsomfattande nätverket får du också bekanta dig närmare med utredningens resultat och du kan delta i branschens interna diskussion med andra aktörer.

Anslut din organisation till nätverket – medlemskapet är nu avgiftsfritt! 

Läs mer om nätverkets verksamhet och ta kontakt: Företagshälsovårdens Kvalitetsnätverk | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Mer information

Tiina Kauranen, äldre sakkunnig , tiina.kauranen [at] ttl.fi (tiina[dot]kauranen[at]ttl[dot]fi), 030 474 2434

Kirsi Lappalainen, äldre sakkunnig , kirsi.lappalainen [at] ttl.fi (kirsi[dot]lappalainen[at]ttl[dot]fi), 030 474 7228

Dela innehåll på sociala medier!