Många studerande upptäcker säkerhetsrisker under sin praktik – experter påminner om vikten av introduktion i arbetet

En undersökning som beställts av Europeiska arbetsmiljöbyrån visar att en del studerande inom det yrkesinriktade området har lagt märke till säkerhetsrisker på sin praktikplats. Nästan en fjärdedel av dem talade inte om det för någon. Lärarna och en expert inom arbetssäkerhet uppmuntrar studerande att frimodigt ta upp vad de märkt under sin praktik eller sitt sommarjobb, eftersom det kan bidra till att förhindra en allvarlig olycka för dem själva eller någon annan.
Opettaja esitelmöi oppilailleen valkotaulun ääressä.

Meddelande från Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) och Arbetshälsoinstitutet i Finland 3.5.2023

Mer än hälften av de studerande vid olika yrkesläroinrättningar som besvarade en enkät från Europeiska arbetsmiljöbyrån anser att de fick tillräcklig orientering i arbetssäkerhet på sin praktikplats.

Specialforskare Mikko Nykänen vid Arbetshälsoinstitutet säger att arbetsgivarna enligt lag är skyldiga att ge vägledning och orientering i arbetet.

– Vare sig det är ett sommarjobb eller en praktikplats bör de alltid få stöd och inskolning av närmaste chef eller arbetslaget. Det är alltid bra att fråga om saker som man funderar på, säger Nykänen uppmanande.

Uppmuntra praktikanter till att ta upp missförhållanden 

Av de yrkesstuderande som besvarade enkäten säger tre av fem att de har stött på säkerhetsrisker på sin praktikplats. Oftast talade de med närmaste chef eller en annan anställd om dem, mer sällan med en lärare. Nästan en fjärdedel av de svarande nämnde inte de risker som de upptäckt för någon. 

– Det jag ser som positivt är att de studerande har fått en grund för att upptäcka säkerhetsrisker på arbetsplatsen redan under studierna. Jag betraktar ändå siffrorna som oroande. Jag tycker att det är mycket viktigt att studerande kommer ihåg att berätta för oss lärare om de risker de ser, så att vi kan ingripa i tid, säger Joel Mattsson, lärare vid Axxells elutbildning i Pargas.

Enligt Nykänen bör man på arbetsplatserna komma ihåg att handledningen av en anställd eller praktikant bör ta hänsyn till tidigare erfarenhet och kompetens. För den som är ny i arbetslivet bör man ägna särskild uppmärksamhet. 

– Jag vill uppmana varje arbetsplats som tar emot en praktikant att överväga om de har tillräckliga resurser för att handleda en studerande. Det är viktigt att se till att handledaren har tillräckligt mycket tid för inskolningen och tillräcklig och uppdaterad kompetens för att handleda, påminner Nykänen.

Utveckla säkerheten på arbetsplatsen för unga anställda 

Enligt Olycksfallsförsäkringscentralens statistik drabbas personer under 25 år av flest olycksfall i arbetet. Säkerheten på arbetsplatsen bör således förbättras för de unga. 

Av de studerande som besvarade EU-OSHA:s undersökningen säger omkring en av tio att de har råkat ut för en olycka under sin praktik eller utbildning i arbetslivet. En av fyra svarande har varit nära att råka ut för en olycka.

– Mitt råd till alla studerande som ska ut på praktik är att de inte behöver lyssna på vuxna i alla frågor. Om något verkar farligt eller känns fel för en är det inte värt att göra det, även om en äldre anställd uppmuntrar till det, säger Rabbe Johansson, som undervisar i metallbearbetning på Axxell i Karis. 

Nykänen anser att arbetsgivarna också bör ta till sig utvecklingsförslag från studerande. 

– Uppmuntra studerande och sommarjobbare till att vara öppna med sina upptäckter och idéer om förbättringar. En praktikant kan upptäcka missförhållanden som försämrar säkerheten och måste åtgärdas. Känslan av att bli hörd är också ett stöd för arbetshälsa, säger Nykänen.

I april 2023 svarade sammanlagt 148 studerande på en webbenkät som beställts av Europeiska arbetsmiljöbyrån. Enkäten skickades till 15 läroinrättningar för yrkesutbildning i Finland. Resultatet av undersökningen är riktgivande, eftersom urvalet inte är representativt. Undersökningen utfördes av OSG Viestintä enligt beställning. 

  EU-OSHA:

  • Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) har som uppdrag att genom kommunikation främja arbetssäkerhet, arbetshälsa och produktivitet i Europa. I Finland samordnas verksamheten av Arbetshälsoinstitutet.
  • Detta meddelande är en del av Europeiska arbetsmiljöbyråns OSHVET-arbete för att öka medvetenheten om hälsa och säkerhet i arbetet bland lärare och studerande inom yrkesutbildningen. Tanja Halttunen vid Axxell Utbildning Ab är OSHVET-ambassadör i Finland. 

  Se även: 

  Mer information:

  • Mikko Nykänen, specialforskare, Arbetshälsoinstitutet, mikko.nykanen [at] ttl.fi, 043 824 1345
  • Förfrågningar om undersökningen: Toni Perez, OSG Viestintä, toni.perez [at] osg.fi, 0400 630 063

  Dela innehåll på sociala medier!