Moni opiskelija havaitsee harjoittelunsa aikana työturvallisuusriskejä – asiantuntijat muistuttavat perehdytyksen merkityksestä

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston teettämästä kyselystä käy ilmi, että osa ammatillisen alan opiskelijoista on huomannut harjoittelupaikassaan työturvallisuusriskejä. Heistä vajaa neljännes ei kertonut asiasta kenellekään. Opettajat ja työturvallisuuden asiantuntija kannustavat opiskelijoita rohkeasti nostamaan havaintojaan esille harjoittelun aikana tai kesätöissä, sillä tiedon avulla voidaan ehkäistä oma tai toisen henkilön vakava tapaturma.
Opettaja esitelmöi oppilailleen valkotaulun ääressä.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ja Työterveyslaitos tiedottavat 3.5.2023

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kyselyyn vastanneista ammatillisen oppilaitosten opiskelijoista yli puolet kokee, että sai harjoittelupaikassaan työturvallisuusasioista riittävän perehdytyksen.

Erikoistutkija Mikko Nykänen Työterveyslaitoksesta toteaa, että työnantaja on lain mukaan velvollinen antamaan opastusta ja perehdytystä työhön.

– Oli kyseessä sitten kesätyö tai harjoittelu, tukea ja perehdytystä tulisi aina saada esihenkilöltä ja työyhteisöstä. Mieltä askarruttavista asioista kannattaa aina kysyä, Nykänen kannustaa. 

Epäkohtien esille nostamiseen tarvitaan kannustusta

Kyselyyn vastanneista ammatillisen alan opiskelijoista kolme viidestä sanoo, että havaitsi harjoittelupaikassaan työturvallisuusriskejä. Useimmiten niistä kerrottiin esihenkilölle tai toiselle työntekijälle, harvemmin opettajalle. Vastaajista vajaa neljännes ei maininnut havaitsemistaan riskeistä kenellekään.

– Positiivisena näen sen, että opiskelijat ovat saaneet opintojensa aikana eväät työturvallisuusriskien havainnointiin. Pidän kuitenkin lukuja huolestuttavina. Koen erittäin tärkeäksi, että opiskelijat muistavat kertoa havaitsemistaan riskeistä myös meille opettajille, jotta voimme puuttua asiaan ajoissa, sähköpuolen opettajana Axxell Paraisilla toimiva Joel Matsson kertoo.

Nykäsen mukaan työpaikoilla tulisi muistaa, että työntekijän tai harjoittelijan ohjauksessa tulisi ottaa huomioon henkilön aiempi kokemus ja osaaminen. Työuran alussa perehdytykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

– Kannustaisin jokaista harjoittelijan vastaanottavaa työpaikkaa miettimään, onko heillä riittävät resurssit harjoitteluun tulevan opiskelijan ohjaukseen. On tärkeää varmistaa, että ohjaajalla on riittävästi aikaa opiskelijan perehdyttämiseen sekä riittävä ja ajantasainen osaaminen ohjaustehtäviin, Nykänen muistuttaa.

Nuorten työturvallisuutta tulisi kehittää

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan Suomessa sattuu työtapaturmia eniten alle 25-vuotiaille. Nuorten työturvallisuutta tulisikin kehittää.

EU-OSHAn kyselyyn vastanneista opiskelijoista noin joka kymmenes kertoo, että hänelle sattui harjoittelun tai työssäoppimisjakson aikana onnettomuus. Läheltä piti -tilanteen koki joka neljäs vastaaja.

– Ohjeistan jokaista harjoitteluun lähtevää opiskelijaa, että ihan kaikissa asioissa ei tarvitse aikuisiakaan kuunnella. Jos jokin asia tuntuu opiskelijasta vaaralliselta tai väärältä, siihen ei kannata ryhtyä, vaikka vanhempi työntekijä kannustaisikin, metallialaa Axxell Karjaalla opettava Rabbe Johansson sanoo.

Nykäsen mielestä työnantajien kannattaa ottaa käyttöön myös opiskelijoiden kehittämisideat.

– Opiskelijoita ja kesätyöntekijöitä tulisi kannustaa kertomaan avoimesti havainnoistaan ja kehittämisideoistaan. Harjoittelija saattaa huomata työturvallisuutta heikentäviä epäkohtia, joiden korjaaminen on tärkeää. Kuulluksi tulemisen tunne myös tukee työhyvinvointia, Nykänen sanoo.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston  teettämään verkkokyselyyn vastasi huhtikuussa 2023 yhteensä 148 opiskelijaa. Kysely lähetettiin 15 ammatilliseen oppilaitokseen Suomessa. Kyselyn tulokset ovat suuntaa antavia, sillä otos ei ole edustava. Kyselyn teki tilaajien toimeksiannosta OSG Viestintä.

  EU-OSHA:

  • Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tehtävänä on viestinnän keinoin edistää työturvallisuutta, työterveyttä ja tuottavuutta Euroopassa. Suomessa toimintaa koordinoi Työterveyslaitos.
  • Tiedote on osa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston OSHVET-toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä opettajien ja ammattiin opiskelevien tietoisuutta työterveydestä ja -turvallisuudesta. Suomessa OSHVET-lähettiläänä toimii Tanja Halttunen Axxell Utbildning Oy:stä. Lisäksi tiedote tukee Euroopan taitovuoden tavoitteita.

  Tutustu:

  Lisätiedot:

  • Erikoistutkija Mikko Nykänen, Työterveyslaitos, mikko.nykanen [at] ttl.fi (mikko[dot]nykanen[at]ttl[dot]fi), 043 824 1345
  • Tiedustelut kyselyyn liittyen: Toni Perez, OSG Viestintä, toni.perez [at] osg.fi (toni[dot]perez[at]osg[dot]fi), 0400 630 063

  Jaa sisältö somessa!