Onnistunut perehdytys palvelualoilla

Onnistunut perehdytys on merkittävä pitovoimatekijä, joka tukee henkilöstön kiinnittymistä työpaikkaan, tehostaa toimintaa sekä parantaa työhyvinvointia ja -turvallisuutta.

Oppaan sisältö perustuu Työhyvinvointi ja osaaminen palvelualoilla -hankkeen tutkimukseen ja sen julkaisuihin.
Kuvituskuva

Kenelle?

Tämä opas on laadittu palvelualojen tiiminvetäjille, esihenkilöille, HR-työntekijöille sekä kaikille työyhteisön jäsenille, jotka osallistuvat perehdyttämiseen tavalla tai toisella tai ovat itse perehtymässä uuteen työhön.

Opas on suunnattu etenkin matkailu- ja ravintola- sekä kiinteistöpalvelualoille, mutta soveltuu myös muiden alojen käyttöön.

Oppaan rakenne

Opas koostuu seuraavista osa-alueista:

  1. Perehdytys lähtee suunnittelusta -osio on suunnattu etenkin perehdytystä suunnittelevien ja johtavien käyttöön.
  2. Perehdytys on koko työyhteisön asia -osio on suunnattu kaikille työyhteisön jäsenille.
  3. Yritystarinat kokoavat yhteen onnistuneen perehdytyksen avaimia.
  4. Tietoa ja työkaluja -osiossa voit katsoa Perehdytyslupaus-videon, tehdä Pärjäätkö perehdyttäjänä -testin, tutustua hankkeen julkaisuihin ja ottaa käyttöösi käytännön työkalut keskustelun tueksi.
  5. Briefly in English: main points of the content is available in English. A question set for a multicultural workplace also available in English.

Alojen ominaispiirteet vaikuttavat perehdytykseen

Työntekijöiden vaihtuvuus, työvoiman puute ja kiire haastavat matkailu- ja ravintola-alalla ja kiinteistöpalvelualalla.

Alojen ominaispiirteet vaikuttavat perehdyttämiseen:

  • Kiinteistöpalvelualalla työtä tehdään usein monessa paikassa, yksin ja vuorotyönä epätyypillisinä aikoina.
  • Matkailu- ja ravintola-alalla puolestaan työskennellään usein samassa tilassa mutta eri vuoroissa.

Molemmilla aloilla työyhteisöt ovat usein monimuotisia, jolloin henkilöstön kielitaito ja kulttuurierot saattavat tuoda lisähaasteita työarkeen ja työhön sitoutumiseen.

Lainaus
Hyvä perehdytys on tärkeä pitovoimatekijä. Noin kaksi kolmesta palvelualojen työntekijästä kokee, että hänet on perehdytetty hyvin. Tyytyväisyys perehdytyksen laatuun on heikentynyt.
Kirjoittaja
Töissä palvelualoilla -kyselyraportti 2022

Ei vain ”mitä” vaan ”miten”

Perehdytys ja perehtyminen eivät ole vain työn suorittamiseen liittyviä tarkistuslistoja. Se, miten tulija otetaan vastaan ja miten hänestä tulee osa työyhteisöä, on kaikkien yhteinen asia. Puhutaan perehdytystaidoista, jotka ovat tärkeitä kaikille työyhteisön jäsenille.

Perehdytys ei ole tekninen suoritus, vaan se elää yrityksen arvoista, asenteista ja strategiasta. 

Tämä opas toimii johdantona perehdytystaitoihin, mutta perehdytyksessä vaaditaan myös työn sisältöön ja työpaikan tuntemukseen nivoutuvaa osaamista. 

Asiantuntijat

Tämän oppimateriaalin ovat laatineet Työhyvinvointia ja osaamista palvelualoilla -tutkimushankkeen asiantuntijat tiiviissä yhteistyössä matkailu- ja ravintola-alan sekä kiinteistöpalvelualan toimijoiden kanssa.

Sara Lindström

Sara Lindström

erikoistutkija
Sähköpostiosoite
Sara.Lindstrom [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2404
Irmeli Pehkonen

Irmeli Pehkonen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
Irmeli.Pehkonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2415
Jarno Turunen

Jarno Turunen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
jarno.turunen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2358
Niina Mäenpää

Niina Mäenpää

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
niina.maenpaa [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3363

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky