Ny anvisning för byggarbetsplatserna för bedömning av risken för coronavirussmitta

För byggbranschen har anvisningar för bedömning av risken för coronavirussmitta utarbetats. Enligt anvisningen är byggarbetsplatsens huvudentreprenör skyldig att sammanställa en allmän riskbedömning. Alla som arbetar på byggarbetsplatsen ska följa de bedömningsgrundade åtgärderna. Övriga arbetsgivare på byggarbetsplatsen bedömer därutöver vilka risker deras egen verksamhet orsakar.

Arbetshälsoinstitutet, social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet informerar 15.4.2021 Anvisningen innehåller instruktioner till stöd för riskbedömningen. Anvisningen fokuserar på att förebygga att arbetstagarna exponeras, på råd vid eventuell exponering eller smitta eller vid misstanke om yrkessjukdom. Anvisningen är avsedd för alla arbetsplatser inom byggbranschen där arbetstagarna eventuellt kan exponeras för coronaviruset. – Det är viktigt att byggarbetet rullar på även under undantagsförhållanden. På byggnadsarbetsplatserna konstaterades coronavirussmittor i början av året. Denna utveckling ska nu brytas och åtgärder för att stoppa spridningen på byggarbetsplatserna ska vidtas. ”Den nyligen publicerade anvisningen hjälper byggbranschens arbetsgivare att identifiera platser som utgör en risk och att fungera ansvarsfullt, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Anvisningen har utarbetats av experter på Arbetshälsoinstitutet tillsammans med byggbranschens organisationer och förbund, Byggnadsindustrin, fackförbundet Pro, Rakli, regionalförvaltningsverket och miljöministeriet.

Riskbedömningen gäller alla situationer

Byggbranschens arbetsgivare ska bedöma risken för coronavirussmitta bland personalen i arbetet och i andra situationer på arbetsplatsen, såsom till exempel under pauser. Vid utarbetande av föreskrifter måste uppmärksamhet ägnas åt alla som arbetar och olika arbetssituationer på byggarbetsplatsen. Vid behov ska företagshälsovårdens expertis anlitas i fråga om personer som hör till en riskgrupp. – Företagshälsovården är expert på säkerhet och hälsa i arbete. Denna expertis ska anlitas i synnerhet nu i coronavirustider. Företagshälsovården stödjer och ger råd i samband med riskbedömningen och ordnandet av hälsosamma arbetsförhållanden, påminner social- och hälsovårdsministeriet Aino-Kaisa Pekonen.

När smitta upptäcks ska riskbedömningen uppdateras – smittkluster kan även eventuellt skada anseendet

Arbetsplatsen ska gärna ha upprättat anvisningar för att inleda spårningen av exponerade personer på arbetsplatsen. Vid misstanke om exponering på arbetsplatsen ska frågor om detta riktas till den lokala eller regionala myndigheten för smittsamma sjukdomar. – Ett eventuellt smittkluster skadar hela byggarbetsplatsen och hela företagets anseende. En stängning av arbetsplatsen blir dyr för alla parter och anseendet lider på långsikt, påminner Antti Koivula, generaldirektör för Arbetshälsoinstitutet. – Det är skäl att även förstå hur anseendet påverka underleverantörskedjan. Varumärke och ansvarsfullhet är en viktig del av hantering av underleverantörskedjor. I samband med coronavirussmitta ska riskbedömningen på arbetsplatsen uppdateras och skyddsåtgärderna vid behov effektiviseras. Under den officiella karantäntiden är det förbjudet att gå till arbetet. När en arbetstagare har försatts i karantän är han eller hon berättigad till dagpenning vid smittsam sjukdom.

Det är bra om kommunikationen når ut även utanför arbetstiden

Byggarbetsplatsens huvudentreprenör bär ansvaret för förmedlingen av information om säkerhetsåtgärder mot coronaviruset. Det ligger på varje arbetsgivares ansvar att handleda sina anställda och se till att anvisningarna följs. Det är bra om arbetsgivaren kan uppmuntra till att risken för coronavirussmitta även beaktas utanför arbetsplatsen och arbetstiden såsom till exempel i samband med kollektiva transporter och delat boende. Av vikt är att hålla säkerhetsavstånd, god handhygien och användning av mun- och nässkydd på samma sätt som på arbetsplatsen. Det lönar sig att i kommunikationen använda Arbetshälsoinstitutet guideböcker och affischer, bland annat plakatet ”Förebygg coronavirussmitta".  Anvisning: Anvisning för byggbranschen till stöd för riskbedömningen gällande covid-19Mer information: Pia Perttula, äldre forskare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 820 0499, pia.perttula[at]ttl.fi Arto Teronen, tillsynsdirektör, Social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3493, arto.teronen[at]stm.fi Kirsi Martinkauppi, regeringsråd, Miljöministeriet, tfn 0295 250 177, kirsi.martinkauppi[at]ym.fiSe också Anvisning för arbetsplatser om utförande av riskbedömning gällande COVID-19 (Arbetshälsoinstitutet) Corona och arbete (Arbetshälsoinstitutet – ttl.fi)  

Dela innehåll på sociala medier!