Ökad spridning av coronaviruset är en utmaning för verksamheten på arbetsplatserna

Den kraftiga ökningen av smittotalen till följd av omikron ställer hårda krav på arbetsplatsernas beredskapsplaner. På arbetsplatserna ska bedömningen av risken för coronavirussmitta igen uppdateras och åtgärderna för att förebygga smitta skärpas. Det försvårade läget på arbetsplatserna kan avspeglas på hela samhället.
Tehdashallissa tavaroita kuljettavia liukuhihnoja
Antti Koivula
Antti Koivula
Eva Helaskoski
Eva Helaskoski
Erja Mäkelä
Erja Mäkelä

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 12.1.2022

– På grund av ökad sjukfrånvaro är läget på arbetsplatserna nu annorlunda än tidigare under pandemin. Förutom säkerheten i arbetet och arbetshälsan ska arbetsgivaren även se till att operativa beställnings- oh leveranskedjor inte bryts på grund av lindriga fall av coronavirussmitta under de närmaste veckorna, säger Antti Koivula, generaldirektör för Arbetshälsoinstitutet.

– Ökade fall av sjukfrånvaro kan påverka hela samhällets funktion. Om exempelvis sjukhus måste stängas på grund av personalbrist eller om energiproduktionen avbryts temporärt kan det leda till avsevärda problem, fortsätter Koivula.

Vaccinationer, avstånd, hygien, ansiktsmasker, distansarbete och smarta lösningar på arbetet är fortfarande viktiga

Vad kan man då göra på arbetsplatsen för att säkerställa verksamheten?

Metoderna är bekanta:

  • Anställda ska fortfarande uppmuntras att låta sig vaccineras.
  • Det är viktigt att följa rekommendationerna om säkerhetsavstånd
  • Ansiktsmasker ska användas och finnas till hands för såväl kunderna som anställda.
  • Utifrån riskbedömningen är det skäl att öka användningen av andningsskydd. Skyddsutrustning ska användas enligt bruksanvisningarna.
  • God hand- och hosthygien ska iakttas och inte glömmas bort.
  • Distansarbete och distansmöten ska utnyttjas alltid när det är möjligt.
  • Möten ansikte mot ansikte ska undvikas och fördelas på olika tider.
  • Det lönar sig att ta sjukfrånvaro på egen anmälan i bruk. Då en person på egen anmälan kan vara sjukskriven i 3–7 dagar utan läkarintyg, belastas inte hälsovården, och anställda med influensasymtom stannar sjuka hemma.

Beaktande av kritiska funktioner

För att säkerställa den operativa verksamheten på företagen och i organisationerna är det skäl att se till att de kritiska verksamhetsprocesserna fungerar. Användningen av andningsskydd av klass FFP2 kan även övervägas som en skyddsåtgärd.

När det förekommer mycket virus skyddar andningsskydd av klass FFP2 användaren mot luftburen lindrig omikron bättre än kirurgiska ansiktsmasker. I synnerhet ovaccinerade borde använda andningsskydd av klass FFP2. Andningsskyddet ska sitta tätt mot ansiktet och användas på rätt sätt. Ytterligare uppgifter om ansiktsmasker och andningsskydd finns på Arbetshälsoinstitutet webbplats Corona och arbete: Information om ansiktsmasker, mun- och nässkydd samt andningsskydd

– Vi kan anta att de kommande månaderna kommer att vara svåra på många arbetsplatser allteftersom fallen av sjukfrånvaro till följd av lindrig coronavirussmitta ökar. Därför uppmuntrar vi arbetsplatserna att utvidga bruket av egen anmälan för sjukfrånvaro och även se det rådande läget som en möjlighet att stärka arbetsgemenskapens interna ”förtroendekapital”.

Bekanta dig även med sidorna om corona och arbete:



Anvisning för bedömning av risken för covid-19 på arbetsplatserna


Anvisning till arbetsgivaren

Information om ansiktsmasker, mun- och nässkydd samt andningsskydd

Ansiktsmaskrekommendation till medborgarna (THL)

Ytterligare information

Antti Koivula, generaldirektör, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 4742341, antti.koivula [at] ttl.fi

Eva Helaskoski, direktör, överläkare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 851 2432, eva.helaskoski [at] ttl.fi

Erja Mäkelä, äldre sakkunnig (andningsskydd), Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2595, erja.makela [at] ttl.fi 

 

Nyckelord

Dela innehåll på sociala medier!