Projektet Hyvä veto söker lösningar på problemen inom äldreomsorgen

Arbetshälsoinstitutet upprättar en verksamhetsmodell som ska trygga både servicen för de äldre och hela branschens attraktionskraft. Den nya verksamhetsmodellen Hyvä veto kan tillämpas på bred front för att främja arbetshälsan hos dem som arbetar inom äldreomsorgen. Målet är att förbättra och upprätthålla branschens attraktionskraft.

I Arbetshälsoinstitutets senaste Mitä kuuluu-undersökning om arbetshälsa uppvisar enheterna inom äldreomsorg svagare resultat än de övriga enheterna inom social- och hälsovårdsbranschen. För att förbättra arbetshälsan behövs lösningar som stöder välbefinnandet för personalen inom tjänsterna för äldre, höjer uppskattningen för arbetet och tryggar branschens tillgång på personal också i fortsättningen.  

 

Målet med Hyvä veto-projektet är att lyfta fram den etiska belastningen inom äldreomsorgen, förbättra uppskattningen för branschen och förlänga tiden i arbetslivet. Det räcker inte med att öka personaldimensioneringen och resurserna inom äldreomsorgen: man måste också satsa på arbetshälsan inom branschen. 

 

 I framtiden behövs en stor mängd ny personal inom äldreomsorgen, men det är ännu viktigare att se till att de nuvarande vårdarna stannar inom branschen. Detta förutsätter att man främjar god praxis inom arbetet och att personalen inom tjänsterna för äldre också på fritiden orkar leva ett balanserat och gott liv, och inte bara återhämtar sig från arbetet för att igen orka följande dag, säger Jaana Laitinen, ledande sakkunnig på Arbetshälsoinstitutet. 

Projektet utgår ifrån resultaten i Arbetshälsoinstitutets Mitä kuuluu?-enkät. Enligt resultaten är exempelvis den etiska belastningen mer än dubbelt så vanlig bland personalen inom äldreomsorgen än inom övriga social- och hälsovårdstjänster. 

– För att förstå enkätens resultat utför vi forskningsintervjuer. Dessa uppgifter fungerar som utgångspunkt för utvecklingen och den nya verksamhetsmodellen. Vi eftersträvar alltså riktade ingrepp mot branschens akuta arbetshälsoproblem, säger Laitinen.

Verksamhetsmodellen skapas tillsammans med social- och hälsovårdsorganisationerna

Arbetshälsoinstitutet utvecklar verksamhetsmodellen Hyvä veto tillsammans med flera social- och hälsovårdsorganisationer. Modellen skapas i regionala utvecklingsprojekt i samarbete med dem som jobbar inom äldreomsorgen. Målet är att finna god praxis framför allt för organisationskulturen, ett coachande ledarskap samt samarbetet mellan unga och mer erfarna arbetstagare. 

– Verksamhetsmodellen skapas inte av forskare utan den utvecklas genom intensivt samarbete med dem som är experter på vardagen inom äldreomsorgen. Det viktigaste för oss forskare och utvecklare är att ta del av arbetstagarnas och chefernas värdefulla erfarenheter och åsikter, framhåller äldre sakkunnig Tiina Koivisto. – Utifrån detta skapar vi under gemensamma workshoppar en modell som fungerar i verkliga livet. Modellen introduceras också för studerande via yrkeshögskolorna. 

I projektet produceras dessutom mer omfattande forskningsdata och analys om både klienterna och personalens välbefinnande samt kopplingarna mellan dessa. Utifrån dessa data utarbetas rekommendationer och guider för arbetet och den yrkesinriktade utbildningen. Målet är att också lyfta fram den etiska belastningen inom äldreomsorgen i samhällsdiskussionen. Tills vidare finns det väldigt lite forskningsdata om äldreomsorgens etiska belastning. 

Brett samarbete i bakgrunden

Arbetshälsoinstitutet genomför Hyvä veto-projektet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL). Projektet genomförs i enlighet med åldersprogrammet för statsminister Sanna Marins regering och avslutas år 2023.  

I utvecklingsarbetet medverkar Södra Karelens social- och hälsovårds samkommun Eksote, Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax Essote, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun och Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen samt tre yrkeshögskolor: Yrkeshögskolan LAB, Sydöstra Finlands yrkeshögskola XAMK och yrkeshögskolan Karelia.  

Mer information:

 

Jaana Laitinen, ledande sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 851 4426, jaana.latinen [at] ttl.fi (jaana[dot]latinen[at]ttl[dot]fi) 

Tiina Koivisto, äldre sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 824 5928, tiina.koivisto [at] ttl.fi (tiina[dot]koivisto[at]ttl[dot]fi) 

Läs mer om projektet Hyvä veto (på finska): 

Tryggande av tillgången på personal och branschens attraktionskraft inom tjänster för äldre (Hyvä veto) - Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi) 

Läs mer om Mitä kuuluu?-undersökningen (på finska): 

Mitä kuuluu? - Arbetshälsoundersökning för social- och hälsovårdspersonal - Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi) 

Dela innehåll på sociala medier!