Hyvä veto hakee ratkaisuja vanhustyön ongelmiin

Työterveyslaitos ryhtyy luomaan toimintamallia, jolla turvataan sekä ikäihmisten palveluja että alan vetovoimaisuutta. Uusi Hyvä veto -toimintamalli voidaan levittää laajasti ikäihmisten parissa työskentelevien työhyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on parantaa alan vetovoimaisuutta ja pitoa.
Vanhustyön ammattilainen auttaa ikäihmistä hymy huulilla.
Jaana Laitinen
Jaana Laitinen
tutkimusprofessori
Tiina Koivisto
Tiina Koivisto
vanhempi asiantuntija

Työterveyslaitoksen tuoreimman Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn mukaan vanhustyön yksiköiden tulokset ovat heikompia kuin muissa sote-alan yksiköissä. Työhyvinvoinnin kohentamiseksi tarvitaan ratkaisuja, joilla vanhustyöntekijöiden hyvinvointia tuetaan, työn arvostusta nostetaan ja varmistetaan, että vanhustyöllä riittää jatkossakin tekijöitä.  

Hyvä veto -hankkeen tavoitteena on nostaa vanhustyön eettinen kuormitus esille, parantaa alan arvostusta ja pidentää työuria. Vanhustyön hoitajamitoitus ja resurssien lisääminen eivät yksin riitä, vaan alan työhyvinvointiin pitää kiinnittää huomiota. 

 Vanhustyöhön tarvitaan tulevaisuudessa iso määrä uutta työvoimaa, mutta vielä tärkeämpää on varmistaa nykyisten hoitajien pysyminen työssään. Se edellyttää, että edistetään hyvää työn tekemistä ja sitä, että vanhuspalveluiden työntekijät jaksavat myös vapaa-ajalla elää tasapainoista ja hyvää elämää, eikä vain toipua työstä jaksaakseen taas seuraavana työpäivänä, sanoo johtava asiantuntija Jaana Laitinen Työterveyslaitoksesta.

Hankkeen toiminta lähtee liikkeelle Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? –kyselyn tuloksista. Tulosten mukaan esimerkiksi eettinen kuormitus oli runsaat kaksi kertaa yleisempää vanhuspalveluissa työskentelevien keskuudessa kuin muualla sotessa. 

– Kyselyn tuloksien ymmärtämiseksi teemme tutkimushaastatteluja. Nämä tiedot toimivat kehittämisen ja toimintamallin luomisen lähtökohtana, eli lähdemme täsmäiskuilla tuottamaan ratkaisuja alan polttaviin työhyvinvoinnin ongelmiin, Laitinen toteaa.

Toimintamalli luodaan sote-organisaatioiden kanssa

Työterveyslaitos kehittää yhdessä useiden sote-organisaatioiden kanssa Hyvä veto –toimintamallin. Malli syntyy alueellisissa kehittämishankkeissa yhteistyössä vanhustyön tekijöiden kanssa. Hyviä käytäntöjä etsitään etenkin eettiseen organisaatiokulttuuriin, valmentavaan johtamiseen sekä nuorten ja kokeneiden yhteistyöhön. 

– Toimintamallia ei luoda tutkijavetoisesti vaan sitä kehitetään tiiviissä yhteistyössä vanhustyön arjen asiantuntijoiden kanssa. Tärkeintä meille tutkijoille ja kehittäjille on kuulla työntekijöiden ja esihenkilöiden arvokkaita kokemuksia ja näkemyksiä, vanhempi asiantuntija Tiina Koivisto korostaa. – Näiden pohjalta rakennamme yhteisissä työpajoissa tosielämässä toimivan mallin. Mallia levitetään ammattikorkeakoulujen kanssa myös opiskelijoille. 

Hankkeessa tuotetaan lisäksi laajempaa tutkimustietoa ja analyysiä sekä asiakkaista että henkilöstön hyvinvoinnista ja niiden välisistä yhteyksistä. Näiden pohjalta laaditaan työhön ja ammatilliseen koulutukseen suosituksia ja oppaita. Tavoitteena on myös nostaa vanhustyön eettinen kuormitus yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vanhustyön eettisestä kuormituksesta on toistaiseksi vain vähän tutkittua tietoa.

Taustalla laaja yhteistyö

Työterveyslaitos toteuttaa Hyvä veto –hankkeen yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Hanke toteuttaa Sanna Marinin hallituksen ikäohjelmaa ja se viedään loppuun vuonna 2023.  

Mukana kehitystyössä ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä sekä kolme ammattikorkeakoulua: LAB, XAMK ja Karelia.

 Lisätietoja

  • Jaana Laitinen, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos, p. 046 851 4426, jaana.latinen [at] ttl.fi (jaana[dot]laitinen[at]ttl[dot]fi) 
  • Tiina Koivisto, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, p. 043 824 5928, tiina.koivisto [at] ttl.fi (tiina[dot]koivisto[at]ttl[dot]fi) 

Tutustu Hyvä veto –hankkeeseen:

Tutustu myös Mitä kuuluu? -kyselyyn: 

Jaa sisältö somessa!