Undersökningen om distansrehabilitering inleds – målet är att hantera långvariga och mångskiftande symptom

Arbetshälsoinstitutet undersöker hur distansrehabilitering som helt utförs på nätet fungerar och har verkan. Syftet är att hjälpa personer med symptom att hantera långvarig trötthet och fysiska symptom som härrör från inomhusluften och andra miljöfaktorer. Mot dessa symptom finns tillsvidare inga undersökta vård- eller rehabiliteringsformer.

Arbetshälsoinstitutet utreder om distansrehabilitering har effekt på personer i åldern 18–65 som har långvariga och menliga symptom.

– Olika kroppsliga symptom och känningar är vanliga, nästan var och en känner av sådana varje vecka. Ibland kan symptomen bli långvariga, och om de är svåra begränsar de arbetsförmågan och privatlivet, berättar Sanna Selinheimo, psykolog på Arbetshälsoinstitutet.

Problematiskt är att förklara sjukdomar utan symptom eller yttre faktorer. I dessa situationer har personer som uppvisar symptom berättat att de lämnats ensamma.

– Även inom hälsovården krävs nya metoder i synnerhet till stöd för att främja arbetsförmågan hos och rehabiliteringen av personer med svåra symptom. Det behövs rehabilitering som enkelt kan utföras i vardagen – och distansrehabilitering svarar på denna utmaning, säger Aki Vuokko, biträdande överläkare på Arbetshälsoinstitutet.

Behovet upptäcktes i en kartläggning som nyligen utfördes av Arbetshälsoinstitutet. I kartläggningen utreddes vilken praxis som följs inom företagshälsovården för att hjälpa personer som uppvisar symtom i inomhusmiljö.

Coronavirussituationen och långa avstånd är bra motiv för distansrehabilitering

Forskning pågår i projektet Digitaalinen työkyky ja toimintakykypolku pitkäaikaisesti ja monimuotoisesti oireileville (DigiPimo), (ung. Digital arbetsförmåga och väg till funktionsförmåga för personer med långvariga och mångskiftande symptom). Det är fråga om ett första projekt som utreder vilken effekt distansrehabilitering har på dessa symptom i Finland.

– Distansrehabilitering är motiverat till följd av coronaviruset och de geografiska avstånden i Finland. Rehabiliteringen som sker på nätet kan lösa problem med tillgången till vård, säger Seilinheimo.

I DigiPimo-projektet försöker man hitta sätt att i ett tidigt skede stödja personer med symptom för att kunna förebygga att symptomen blir kroniska och utgör långvariga hinder för funktionsförmågan.

– Det är viktigt att stödja ett alltomfattande välbefinnande för att kunna lindra belastning som anknyter till symptomen och därav orsakade eventuella sociala och ekonomiska problem, betonar Katariina Keinonen, psykolog vid Jyväskylä universitet.

Projektet finansieras av Folkpensionsanstalten och det genomförs i samarbete mellan Arbetshälsoinstitutet, Jyväskylä och Helsingfors universitet. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt deltar i realiseringen av den webbaserade rehabiliteringen.

DigiPimo-forskning

Mer information om projektet och genomförandet av forskningen: ttl.fi/digipimo (på finska)

Mer information

(i huvudsak per e-post)

  • Sanna Selinheimo, psykolog, Arbetshälsoinstitutet, sanna.selinheimo[at]ttl.fi, tfn 043 825 0397
  • Aki Vuokko, biträdande överläkare, Arbetshälsoinstitutet, aki.vuokko[at]ttl.fi, tfn 043 820 0578
  • Katariina Keinonen, psykolog och forskare, Jyväskylä universitet, katariina.keinonen[at]jyu.fi, tfn 045 787 05400

Dela innehåll på sociala medier!