Etäkuntoutusta koskeva tutkimus käynnistyy – tavoitteena hallita pitkittyviä monimuotoisia oireita

Työterveyslaitos tutkii kokonaan verkossa toteutettavan etäkuntoutuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on auttaa oireilevia henkilöitä hallitsemaan pitkäkestoista väsyvyyttä sekä kehollisia oireita, jotka liittyvät sisäilmaan ja muihin ympäristötekijöihin. Toistaiseksi näihin oireisiin ei ole tutkittuja hoito- tai kuntoutusmuotoja.
työntekijä työskentelee kotona sohvalla
Sanna Selinheimo
Sanna Selinheimo
vanhempi asiantuntija
Aki Vuokko
Aki Vuokko
apulaisylilääkäri

Työterveyslaitos selvittää, onko etäkuntoutus vaikuttavaa 18–65-vuotiailla henkilöillä, joilla on pitkittyneitä ja haittaavia oireita.

– Erilaiset keholliset oireet ja tuntemukset ovat tavallisia, lähes jokaisella on niitä viikoittain. Joskus oireet voivat pitkittyä, ja vaikea-asteisina ne rajoittavat työkykyä ja elämänpiiriä, kertoo psykologi Sanna Selinheimo Työterveyslaitoksesta.

Haastavimpia ovat tilanteet ilman oireita selittävää sairautta tai ulkoista syytä. Näissä tilanteissa oireilevat henkilöt ovat kuvanneet jäävänsä yksin.

– Myös terveydenhuollossa kaivataan uusia keinoja erityisesti vaikeasti oireilevien työkyvyn ja kuntoutumisen tueksi. Tarvitaan helposti henkilöiden arjessa toteutettavaa kuntoutusta, ja etäkuntoutus vastaa tähän haasteeseen, sanoo apulaisylilääkäri Aki Vuokko Työterveyslaitoksesta.

Tarve nousi ilmi Työterveyslaitoksen tuoreessa kartoituksessa, jossa selvitettiin, millaisia käytäntöjä työterveyshuollossa on auttaa sisäympäristössä oireilevaa henkilöä.

Koronavirustilanne ja välimatkat perustelevat etäkuntoutusta          

Tutkimusta tehdään hankkeessa Digitaalinen työkyky ja toimintakykypolku pitkäaikaisesti ja monimuotoisesti oireileville (DigiPimo). Kyseessä on ensimmäinen hanke, joka selvittää etäkuntoutuksen vaikuttavuutta näihin oireisiin Suomessa.

– Etäkuntoutus on perusteltua paitsi koronavirustilanteen vuoksi, myös Suomen maantieteellisten etäisyyksien vuoksi. Verkossa tapahtuva kuntoutus voi ratkaista hoidon saavutettavuuden haasteita, sanoo Selinheimo.

DigiPimo-hankkeessa pyritään löytämään keinoja oireilevan tukemiseksi varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan ehkäistä tilanteen kroonistumista ja toimintakyvylle aiheutuvaa pitkäaikaista haittaa.

– Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen on tärkeää, jotta voidaan lievittää kuormittuneisuutta, joka liittyy oireisiin ja niistä mahdollisesti seuranneisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin, korostaa psykologi Katariina Keinonen Jyväskylän yliopistosta.

Hanketta rahoittaa Kela, ja sen toteuttavat yhteistyössä Työterveyslaitos, Jyväskylän ja Helsingin yliopistot. Verkkokuntoutuksen toteuttamisessa mukana on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

DigiPimo-tutkimus

Lisätiedot

(ensisijaisesti sähköpostitse)

  • Sanna Selinheimo, psykologi, Työterveyslaitos, sanna.selinheimo[at]ttl.fi, puh. 043 825 0397
  • Aki Vuokko, apulaisylilääkäri, Työterveyslaitos, aki.vuokko[at]ttl.fi, puh. 043 820 0578
  • Katariina Keinonen, psykologi ja tutkija, Jyväskylän yliopisto, katariina.keinonen[at]jyu.fi, puh. 045 787 05400

Jaa sisältö somessa!