Under coronatiden har allt fler kvinnor börjat planera byte av arbetsplats

Kvinnors avsikter att byta arbetsplats har ökat under coronapandemin. Enligt Arbetshälsoinstitutets uppföljningsundersökning Miten Suomi voi? (Hur mår Finland?) var antalet kvinnor som planerade lämna sitt arbete större under sommaren 2021 än före corona. Däremot hölls antalet män som planerade att lämna sitt arbete på samma nivå som tidigare. I sin helhet är planerna att byta arbetsplats fortfarande ganska ringa. Förhandsinformation från Arbetshälsoinstitutets opublicerade undersökning om sjukhuspersonalens välbefinnande visar å sin sida att särskilt antalet sjukvårdare som överväger att byta arbetsgivare har ökat betydligt under coronatiden.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 22.12.2021 

Uppföljningsundersökningen Miten Suomi voi? startades före pandemin i december 2019 och innehåller material som samlats in om välbefinnande i arbetet och arbetsattityder med cirka sex månaders mellanrum. Materialet visar att planerna att lämna arbetsplatsen minskade i början av coronatiden. Senare har dessa planer ökat något i antal. Det finns skillnader mellan grupper i denna utveckling. 

Antalet kvinnor som planerade lämna sitt arbete var större under sommaren 2021 än före corona, och dessa avsikter ökade i antal särskilt under våren 2021. Bakom detta tycks ligga det försämrade välbefinnandet i arbetet. 

– Att arbetet är belastande förutspår vanligen tankar om byte av arbetsplats, och i vår uppföljningsundersökning Miten Suomi voi? har vi upptäckt att kvinnornas välbefinnande i arbetet har försämrats något mer än männens, konstaterar forskningsprofessor Jari Hakanen från Arbetshälsoinstitutet. 

Under våren 2021 ökade även de lågutbildades planer att lämna sitt arbete. I denna grupp ökade planerna att lämna arbetet redan under hösten 2020 och fortsatte växa under våren 2021. Även inom den offentliga sektorn och bland dem som utför närarbete kan man observera en ökning i planerna att byta arbetsplats. Som helhet är det dock inte många som planerar att byta arbetsplats i Finland. 

– På befolkningsnivå ser vi alltså inga tecken i Finland på en sådan uppsägningsboom som det har varit mycket tal om på sistone, sammanfattar Hakanen.

Allt fler planerar att byta arbetsplats inom social- och hälsovårdsbranschen  

Enligt undersökningen om sjukhuspersonalens välbefinnande har antalet arbetstagare som överväger att byta arbetsgivare blivit tydligt större jämfört med tiden före corona. År 2019 hade 47 procent av respondenterna övervägt byte av arbetsgivare. År 2021 var motsvarande antal 54 procent. Av yrkesgrupperna inom social- och hälsovårdsbranschen framhävdes sjukvårdarna. Av dem berättade 69 procent att de övervägt att byta arbetsgivare, medan antalet år 2019 var 56 procent. 

 Pandemibelastningen ökar dock sådana tankar, och även samhällsdebatten kan ha en inverkan. Det är dock bra att undvika alltför enkla slutsatser. Välbefinnandet i vårdarbetet är bättre än sitt anseende, och det finns många fler branscher inom hälsovården som erbjuder alternativ man kan byta till och välja mellan, uppskattar forskningsprofessor Mika Kivimäki. 

Över 70 procent av personalen inom social- och hälsovårdsbranschen upplever sig utföra meningsfullt arbete och är nöjda med sin personliga utveckling och med att deras arbete är betydelsefullt. Resultaten av undersökningen om sjukhuspersonalens välbefinnande offentliggörs i sin helhet den 14 januari 2022. 

Bekanta dig med

Resultaten av Miten Suomi voi?-uppföljningsundersökningen på projektets webbplats (på finska)

Ytterligare information 

  • forskningsprofessor Jari Hakanen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 562 5433, jari.hakanen[at]ttl.fi 
  • specialforskare Janne Kaltiainen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 050 476 5980, janne.kaltiainen[at]ttl.fi 
  • forskningsprofessor Mika Kivimäki, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 730 8879, mika.kivimaki2[at]ttl.fi 

 

 

Dela innehåll på sociala medier!