Naisten työnvaihtoaikeet ovat kasvaneet korona-aikana 

Naisten työpaikan vaihtoaikeet ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -seurantatutkimuksen mukaan naisten eroaikeet työstään olivat kesällä 2021 korkeammat kuin ennen koronaa. Miesten eroaikeet sen sijaan olivat ennallaan. Kokonaisuudessaan työpaikan vaihtoaikeet ovat edelleen melko vähäisiä. Ennakkotieto vielä julkaisemattomasta Työterveyslaitoksen Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksesta puolestaan osoittaa, että erityisesti työantajien vaihtamista harkitsevien sairaanhoitajien määrä on korona-aikana selvästi noussut. 
Naisten eroaikeet kuvituskuva

Työterveyslaitoksen mediatiedote 22.12.2021  

Miten Suomi voi? -seurantatutkimus alkoi ennen pandemiaa joulukuussa 2019 ja siinä on kerätty aineistoa työhyvinvoinnista ja työasenteista noin kuuden kuukauden välein. Aineisto osoittaa, että korona-ajan alussa eroaikeet vähenivät. Myöhemmin työpaikan vaihtoaikeet ovat hienoisesti nousseet. Tässä kehityksessä on ryhmien välisiä eroja.  

Naisten eroaikeet olivat kesällä 2021 korkeammat kuin ennen koronaa, ja heidän eroaikeensa lisääntyivät erityisesti keväällä 2021. Taustalla näyttää olevan työhyvinvoinnin heikentyminen.  

– Työn kuormittavuus ennustaa yleensäkin työpaikan vaihtoaikeita, ja Miten Suomi voi? -seurantatutkimuksessamme olemme havainneet naisten työhyvinvoinnin heikentyneen hieman enemmän kuin miesten, toteaa tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta.  

Kasvussa kesällä 2021 olivat myös vähiten koulutettujen eroaikeet. Tässä ryhmässä eroaikeet lisääntyivät jo syksyllä 2020 ja jatkoivat kasvuaan keväällä 2021. Kasvua työpaikan vaihtoaikeissa on havaittavissa myös julkisen sektorin töissä ja läsnätyötä tekevillä. Kokonaisuudessaan työpaikan vaihtoaikeet Suomessa ovat kuitenkin vähäisiä.  

– Väestötasolla Suomessa emme siis löydä merkkejä sellaisesta irtisanoutumis-buumista, josta viime aikoina on paljon puhuttu, Hakanen summaa.  

Sote-alalla työnvaihtoaikeet kasvussa

Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen mukaan työnantajien vaihtamista harkitsevien määrä on noussut selvästi suuremmaksi verrattuna aikaan ennen koronaa. Vuonna 2019 työnantajan vaihtamista oli harkinnut tutkimukseen vastanneista 47 prosenttia. Vuonna 2021 vastaava luku oli 54 prosenttia. Sote-alan ammattiryhmistä tässä korostuivat sairaanhoitajat. Heistä 69 prosenttia kertoi harkinneensa työantajan vaihtamista, kun vuonna 2019 luku oli 56 prosenttia.  

–  Pandemiakuormitus toki lisää tällaista harkintaa ja myös yhteiskunnallisella keskustelulla voi olla osansa. On kuitenkin hyvä välttää liian yksioikoisia johtopäätöksiä. Hyvinvointi hoitotyössä on mainettaan parempaa ja terveydenhuollossa on myös monta muuta alaa enemmän vaihtoehtoja, mihin vaihtaa ja mistä valita, tutkimusprofessori Mika Kivimäki arvioi.  

Yli 70 prosenttia sote-alan henkilöstä kokeekin tekevänsä mielekästä työtä ja on tyytyväinen henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä siihen, että tekee merkityksellistä työtä. Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen tulokset julkistetaan kokonaisuudessaan 14. tammikuuta 2022.  

Tutustu

Miten Suomi voi? -seurantatutkimuksen tulokset hankkeen verkkosivuilla

Lisätiedot  

  • tutkimusprofessori Jari Hakanen, Työterveyslaitos, puh. 040 562 5433, jari.hakanen[at]ttl.fi  
  • erikoistutkija Janne Kaltiainen, Työterveyslaitos, puh. 050 476 5980, janne.kaltiainen[at]ttl.fi  
  • tutkimusprofessori Mika Kivimäki, Työterveyslaitos, puh. 040 730 8879, mika.kivimaki2[at]ttl.fi  

  

 

 

 

 

Jaa sisältö somessa!