Hanke

Miten Suomi voi?

Miten Suomi voi? -tutkimushanke tuottaa ainutlaatuista tutkimustietoa siitä, miten työhyvinvointi ja erilaiset työasenteet ovat kehittyneet ajasta ennen koronapandemiaa näihin päiviin. Hankkeessa julkaistaan säännöllisesti tietoa suomalaisen väestön ja sen eri työntekijäryhmien työhyvinvoinnista sekä johtopäätöksiä ja suosituksia työhyvinvoinnin edistämiseksi. Uusin tutkimusaineisto on kerätty kesällä 2023.​
henkilö maatilan töissä

Tuorein Miten Suomi voi? -tutkimuskooste

Aikataulu

1.5.2020–

Tavoitteet

Juuri ennen keväällä 2020 Suomeen iskenyttä koronapandemiaa Työterveyslaitos keräsi tietoa suomalaisten työhyvinvoinnista tutkimushankkeessa (Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä).

Poikkeustilanteen takia monien työntekijöiden työn arki ja työolot muuttuivat merkittävästi. Koronapandemian ja siihen liittyvien poikkeustoimien alkamisen jälkeen tähän aiempaan kyselyyn vastanneet kutsuttiin osallistumaan tutkimukseen uudelleen touko-kesäkuussa 2020.

Tämän jälkeen Miten Suomi voi? -kyselyä on jatkettu puolivuosittain, tällä hetkellä osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Vertaamalla kyselytuloksia ennen poikkeusajan alkamista, korona-aikana sekä sen jälkeen tutkimushanke tuottaa ainutlaatuista tutkimustietoa väestön työhyvinvoinnin kehittymisestä.

Suomalaisten työhyvinvointi jämähti koronan heikentämälle tasolle

Työhyvinvoinnin heikentymistä ei ole saatu pysäytettyä

Johtajatkin tarvitsevat tukea

Työpaikan vaihtoaikeet ennen koronaa ja korona-aikana

Nuorten työhyvinvointi heikentyi korona-aikana

Työhyvinvoinnin kehittyminen loppuvuodesta 2019 loppuvuoteen 2020

Oikeudenmukainen kohtelu, yhteisöllisyys ja varmuus tulevasta kannattelevat myös poikkeusaikana

Päivitetty 26.11.2020

Havaintoja etätyöhön siirtymisen vaikutuksista työhyvinvointiin

Päivitetty 17.9.2020

Ensimmäiset havainnot

Päivitetty 4.9.2020

Tutkimuksen tekijät

Tutkimus toteutetaan Työterveyslaitoksessa ja tällä hetkellä osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimii tutkimusprofessori Jari Hakanen. Tutkijaryhmään kuuluvat myös Janne Kaltiainen (erikoistutkija), Maria Hirvonen (tilastoasiantuntija) ja Sampo Suutala (tutkija). Taloustutkimus Oy toteuttaa kyselyaineiston keruun Työterveyslaitoksen toimeksiannosta.

Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa

Osallistu keskusteluun esimerkiksi X:ssä tai Linkedinissä aihetunnisteella #MitenSuomiVoi.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisen väestön kokemuksia

  • työhyvinvoinnista ja pahoinvoinnista laaja-alaisesti (mm. työn imu, työuupumus, tyytyväisyys työhön, työssä tylsistyminen, työholismi, sairaana työskentely)
  • työoloista ja työhön liittyvistä asenteista (mm. oikeudenmukaisuus, epävarmuus, yhteenkuuluvuus)
  • muusta hyvinvoinnista (terveys, työkyky, masentuneisuus, elämäntyytyväisyys) ja
  • yksityiselämän kielteisistä tapahtumista.

Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi, missä määrin edellä mainitut kokemukset ja niissä tapahtuneet muutokset mahdollisesti eroavat eri väestö- ja työntekijäryhmissä.