Hanke

Miten Suomi voi?

Koronapandemia iski Suomeen alkuvuodesta 2020. Poikkeustilanteen takia monien työntekijöiden työn arki ja työolot muuttuivat merkittävästi. Tutkimushankkeessa ”Miten Suomi voi?” tuotetaan tutkimustietoa suomalaisen väestön ja sen eri työntekijäryhmien työhyvinvoinnista koronapandemian aikana sekä johtopäätöksiä ja suosituksia työhyvinvoinnin edistämiseksi.
henkilö maatilan töissä

Aikataulu

1.5.2020–31.12.2022

Tavoitteet

Tietämättä keväällä 2020 Suomeen iskevästä koronapandemiasta Työterveyslaitos keräsi marraskuun 2019 ja tammikuun 2020 välillä tietoa suomalaisten työhyvinvoinnista käynnissä olevassa tutkimushankkeessa (Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä). Koronapandemian ja siihen liittyvien poikkeustoimien alkamisen jälkeen tähän aiempaan kyselyyn vastanneet kutsuttiin osallistumaan tutkimukseen uudelleen touko-kesäkuussa 2020.

Tämän jälkeen Miten Suomi voi? -kyselyä on jatkettu puolivuosittain ja se jatkuu ainakin vuoden 2022. Kesällä 2021 mukaan kutsuttiin myös uusi vastaajaryhmä täydentämään alkuperäistä, pienenevää seurantajoukkoa. Myös tätä uutta vastaajajoukkoa seurataan puolivuosittain.

Vertaamalla kyselytuloksia ennen poikkeusajan alkamista ja tilannetta sen kestettyä muutaman kuukauden tutkimushanke tuottaa ainutlaatuista tutkimustietoa väestön työhyvinvoinnissa mahdollisesti tapahtuneista muutoksista koronapandemian aikana.

Johtajatkin tarvitsevat tukea

Työpaikan vaihtoaikeet ennen koronaa ja korona-aikana

Nuorten työhyvinvointi heikentyi korona-aikana

Työhyvinvoinnin kehittyminen loppuvuodesta 2019 loppuvuoteen 2020

Oikeudenmukainen kohtelu, yhteisöllisyys ja varmuus tulevasta kannattelevat myös poikkeusaikana

Päivitetty 26.11.2020

Havaintoja etätyöhön siirtymisen vaikutuksista työhyvinvointiin

Päivitetty 17.9.2020

Ensimmäiset havainnot

Päivitetty 4.9.2020

Tutkimuksen tekijät

Tutkimus toteutetaan Työterveyslaitoksessa. Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimii tutkimusprofessori Jari Hakanen. Tutkijaryhmään kuuluvat myös Janne Kaltiainen (erikoistutkija), Maria Hirvonen (tilastoasiantuntija) ja Jaana-Piia Mäkiniemi (erikoistutkija, projektipäällikkö). Taloustutkimus Oy toteuttaa kyselyaineiston keruun Työterveyslaitoksen toimeksiannosta.

Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa

Osallistu keskusteluun esimerkiksi Twitterissä aihetunnisteilla #MitenSuomiVoi ja #TyökykyinenSuomi

Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisen väestön kokemuksia työhyvin- ja pahoinvoinnista laaja-alaisesti (mm. työn imu, työuupumus, tyytyväisyys työhön, työssä tylsistyminen, työholismi, sairaana työskentely), työoloista ja työhön liittyvistä asenteista (mm. oikeudenmukaisuus, epävarmuus, yhteenkuuluvuus), muusta hyvinvoinnista (terveys, työkyky, masentuneisuus, elämäntyytyväisyys) ja yksityiselämän kielteisistä tapahtumista.

Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi, missä määrin edellä mainitut kokemukset ja niissä tapahtuneet muutokset mahdollisesti eroavat eri väestö- ja työntekijäryhmissä.

Kysy hankkeesta

Janne Kaltiainen

Janne Kaltiainen

erikoistutkija
Sähköpostiosoite
janne.kaltiainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2668

Tutkimusryhmä

Jari Hakanen, Janne Kaltiainen, Maria Hirvonen