6. Hur stöder jag symtomatiska och sjuka arbetstagare?

När hälsotillståndet påverkar den anställdes arbete kan chefen stödja fortsatt arbete genom arbetsarrangemang och en lösningsorienterad och förståelsefull attityd.

När man undersöker en enskild arbetstagares situation är det viktigt att identifiera en situation där arbetet har bidragit till sjukdomens uppkomst, till exempel genom överdriven belastning och utmattning. Förutom att lösa den enskildes situation krävs mer omfattande åtgärder på arbetsplatsen.

Företagshälsovårdens arbetsplatsutredning om psykosociala belastningsfaktorer, personalenkäter och riskbedömning ger ytterligare information.

Stöd till symtomatiska och sjuka arbetstagare

Erfarenhetsexpertens perspektiv: I arbetslivet, trots depression

Jag har lidit av depressivitet sedan gymnasiet. Vid 44 års ålder har jag upplevt tre perioder av svår depression, under vilka jag varit borta från arbetet. Människan är dock inte densamma som sin diagnos. Jag har avlagt två universitetsexamina och har arbetat i tjugo år. Jag har arbetat bl. a. som socialarbetare, informatör och projektledare och fått mycket positiv feedback på mitt arbete.

Depression kan förbli dold på arbetsplatsen. Jag tror att min egen depressivitet ofta inte har märkts alls, eftersom jag har gjort bra ifrån mig på jobbet. Jag har varit entusiastisk, engagerad och effektiv. Jag har varit en kollega och anställd som alltid har en massa idéer och några nya projekt på gång. Jag har också upplevt bubblande glädje och en djup känsla av meningsfullhet på jobbet, vilket har gett mig mycket energi i vardagen. Depressionen har dock varit en verklig upplevelse på samma gång.

Långvarig depressivitet är en ihållande, lindrig nedstämdhet. För mig har det förknippats med kronisk trötthet och en tendens till oro. Insjuknandet i svår depression har inneburit att duktighetsfasaden och arbetsförmågan har kollapsat. Den svåra depressionen har varit ett fall rakt ner i mörkret. Det har varit en djup hopplöshet och tomhet fylld med sinnets smärta.

Jag tror att arbete ibland kan vara en av de faktorer som utlöser och upprätthåller depression. Till exempel är en inflammerad arbetsatmosfär en mycket slitande upplevelse om den fortsätter under en lång tid. Den värsta belastningen under min karriär har varit osakligt bemötande, som har urholkat förtroendet för mig själv och andra under lång tid. Tillfälligt arbete medför också egna utmaningar för motivationen. Upprepad osäkerhet kring arbetets fortsättning har ibland fått mig att överprestera, eftersom jag har bevisat mitt mervärde för arbetsgivaren om och om igen.

Depressionen har lärt mig mycket, både om mig själv och om arbetslivet. Jag har fått stå ut med mina egna krav på mig själv och har lärt mig intern flexibilitet. Jag har kommit att uppskatta min egen känslighet, även om det för vissa innebär svaghet. Jag har valt att tala öppet om mina erfarenheter av depression eftersom jag vill ta bort skammen över psykiska problem i arbetslivet.

Återkommande depression är inte ett hinder för deltagande i arbetslivet. Det viktigaste är att resurs- och belastningsfaktorerna för arbetet är i balans. Hälsosamma arbetsstrukturer och arbetsmetoder är viktiga för alla och särskilt för anställda som kämpar med depression. Min erfarenhet är att en platt hierarki, en öppen diskussionskultur och möjligheter att påverka sitt eget arbete också bäst stöder den psykiska hälsan.

Minna Salonen, Socialpsykolog (VTM), erfarenhetsexpert