1. Hur stöder jag psykisk hälsa genom ledarskap?

Som chef kan du främja psykisk hälsa genom gott ledarskap. Samma praxis bidrar också till att göra arbetet effektivare och förbättra resultatet.

Man blir aldrig helt fullärd som chef, och chefen behöver inte vara en allvetare, men viljan att utvecklas ger också en mening åt chefens eget arbete. Chefsrollen innebär ofta motstridiga krav: det egna exemplet och uppträdandet bör skapa förtroende och trygghet, även om många beslut också innebär osäkerhet och förvirring. Balansen här kan hittas genom erfarenhet.

Bra chefsarbete kan utföras med en mängd olika personligheter och handlingsstilar. Fundera över ditt eget sätt att vara chef. En diskussion med egen din chef kan stödja din reflektion.
 

Med dessa ledarskapsmetoder kan du främja psykisk hälsa på arbetsplatsen: