5. Hur tar jag upp problem med arbetsförmågan?

Problem med arbetsprestationen eller förändrat beteende hos den anställde, till exempel att hen drar sig undan från gruppen, känner sig nedstämd eller ovanligt trött, kan skapa oro. Detta måste tas upp till diskussion. Genom diskussion kan du ta reda på om symptomen beror på arbetsrelaterade missförhållanden, utbrändhet, en svår livssituation eller möjligen en psykisk störning.

Hur man kan ta upp problem med arbetsförmågan:

Källor

Ahola, Kirsi. Tue työkykyä – Käsikirja esimiestyöhön. Työterveyslaitos. Helsinki 2011.
Unkila, Kirsi (2019). Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen -video. Solmu-hanke.
Vartia, ym. Haastavat tilanteet esimiestyössä. Työterveyslaitos. Helsinki 2012.