4. Hur hanterar jag utmanande situationer på arbetsplatsen?

Utmanande situationer i chefsarbetet är till exempel konflikter och osakligt bemötande i arbetsgemenskapen samt förändringar i organisationen. Dessa situationer innebär olika perspektiv, erfarenheter och förväntningar på chefen. Situationer kan också väcka starka känslor hos chefen, men chefen måste visa återhållsamhet och samtidigt ta hand om det dagliga arbetet.

Handlingsmodeller för utmanande situationer på arbetsplatsen:

Källor

Vartia, M., Lahtinen, M. Joki, S. & Soini, S. 2005. Työyhteisötörmäyksiä. Ristiriitojen käsittely työpaikalla. Helsinki: Työterveyslaitos.