2. Hur stärker jag de anställdas resurser?

Välbefinnande kan stödjas genom att man medvetet stärka de anställdas resurser, till exempel arbetsengagemanget, kompetensen, kompetenskänslan och möjligheterna till återhämtning. Dessutom kan de anställdas individuella resurser stödjas genom att man tar hänsyn till karriärstadiet och livssituationen. Chefen kan stärka medarbetarnas resurser genom sitt tillvägagångssätt, och de kan också stärkas genom vetenskapligt baserade metoder.

Här är några sätt att stärka dina medarbetares resurser: