Webbkurs i anpassning av arbetet

En kurs om metoder för anpassning av arbetet till stöd för psykisk hälsa och psykisk funktionsförmåga.
Kuvituskuva

I detta studiematerial avses med anpassning av arbetet åtgärder som anpassar arbetet till arbetsförmågan. Anpassning av arbetet kan till exempel innebära små ändringar som arbetstagaren gör själv, ändringar som görs med stöd av arbetsgivaren eller rehabiliteringsåtgärder.

I kursen lär du dig att dra nytta av anpassning av arbetet som stöd för psykisk hälsa och psykisk funktionsförmåga. Kursen hjälper dig också att beakta metoder för hur arbetsförmågan upprätthålls och utvecklas på arbetsplatsen i situationer där psykisk ohälsa påverkar arbetsförmågan.

Anpassning av arbetet är en del av arbetsplatsens ledningsstrukturer, det vill säga hur arbetsprocesserna planeras och genomförs. Det är inte en separat del från den övriga verksamheten eller ett verktyg som bara tas fram när problem uppstår.

Studiematerialet är öppet för alla. Du kan studera avsnitten enskilt eller gå igenom alla avsnitten. Om du vill gå igenom avsnitten bör du dela upp dem och gå igenom 1–2 avsnitt i taget. På så sätt kan reflektionsuppgifterna struktureras. Du kan också få ut mer av uppgifterna om du återspeglar dem mot din egen arbetsplats.

Avsnitt 2–6 baserar sig på material ur handboken Työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn.

Webbkurs i anpassning av arbetet hör till Verktygslådan för att stödja psykisk hälsa, vilken ger arbetsplatserna och företagshälsovården lättillgängliga verktyg för att stödja den psykiska arbetsförmågan och att arbeta förebyggande.

Läs mer: Verktygslåda för att stödja psykisk hälsa.

 

Logo

Nyckelord

Arbetshälsa och arbetsförmåga