Mieli ja työn muokkaus -verkkokurssi

Kurssi työn muokkauksen keinoista ja hyödyntämisestä mielenterveyden ja psyykkisen toimintakyvyn tukena. Materiaalista julkaistaan uusi versio 2.1.2023.
Mieli ja työn muokkaus -verkkokurssin kuvituskuva.
Sisällysluettelo

Tässä oppimateriaalissa työn muokkauksella tarkoitetaan toimia, joilla työ sovitetaan vastaamaan työkykyä. Työn muokkaus voi tarkoittaa esimerkiksi työntekijän itsensä tekemiä pieniä muutoksia, työnantajan tuella tehtäviä muutoksia tai kuntoutustoimenpiteitä.

Kurssilla opit hyödyntämään työn muokkausta mielenterveyden ja psyykkisen toimintakyvyn tukena. Kurssi auttaa myös huomioimaan työpaikalla ne keinot, joilla ylläpidetään ja kehitetään työkykyä tilanteissa, joissa mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn.

Työn muokkaus on osa työpaikan johtamisen rakenteita eli tapaa, jolla työprosesseja suunnitellaan ja toteutetaan. Se ei ole muusta toiminnasta irrallinen osa tai työkalu, joka kaivetaan esiin vasta ongelmien ilmetessä.

Oppimateriaali on kaikille avoin. Osioihin voi perehtyä yksittäin tai käydä läpi kaikki osiot. Halutessaan osioiden läpikäymistä kannattaa pilkkoa osiin ja käydä läpi 1-2 osiota kerrallaan. Tällöin pohdintatehtävät ehtivät jäsentyä. Tehtävistä saa myös enemmän irti, jos niitä peilaa oman työpaikan tilanteisiin.

Verkkokurssi muodostuu kuudesta osiosta:

  1. Miten tukea työkykyä ja hyvinvointia työpaikalla?
  2. Työkyky ja mielenterveys
  3. Mielenterveyden häiriöt työikäisillä
  4. Mitä työn muokkaus on?
  5. Työn muokkauksen vaiheet ja roolit
  6. Työn muokkaus ja kuormituksen hallinta käytännössä

Osiot 2-6 perustuvat Työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn -oppaan materiaaleihin.

Työelämän mielenterveys -logo

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky