Arbetsbok

I filen under bilden finns arbetsboken för utbildningen Stöd för arbetsförmågan. Arbetsboken är ett läromedel på temat stöd för arbetsförmåga och sysselsättning. Arbetsboken är en del av utbildningen Stöd för arbetsförmågan.

Du kan använda arbetsboken som ett verktyg då du utvecklar multiprofessionellt och sektorsövergripande samarbete, nätverkar, skolar in nyanställda i arbetet eller behöver material för kurser eller möten.

Arbetsboken är en elektronisk PDF-fil som du kan fylla i, spara eller skriva ut för att göra anteckningar. Uppgifterna kan du göra antingen själv eller i par, i team, tillsammans med arbetsgemenskapen eller nätverket. När du gör uppgifterna kan du dra nytta av hela utbildningsmaterialet på nätet.

Vi önskar dig givande studier med arbetsboken!