Utveckling av arbetarskydd

Många förändringar påverkar utvecklingen av arbetslivet. Arbetsvanor, arbetsprocesser, arbetsförhållanden, arbets- och verksamhetsmiljöer förändras på många olika sätt, och vid sidan av traditionella risker uppstår också nya belastningsfaktorer, olägenheter och riskfaktorer. Eftersom arbetet ständigt förändras förutsätter även hanteringen och främjandet av arbetarskydd kontinuerlig och långsiktig utveckling.
-

Arbetarskyddslagen utgör utgångspunkten för arbetsplatsens arbetarskyddsverksamhet. Arbetsgivaren har huvudansvaret för att upprätthålla och främja arbetarskyddet, men arbetarskydd förutsätter även samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna – allas kompetens och deltagande behövs.

Hantering och främjande av arbetarskydd innebär i praktiken

  • planmässig och övergripande ledning av arbetarskyddet
  • proaktiv planering och utveckling av arbetet och arbetsmiljön 
  • kunskap om lagstiftning, ansvar och skyldigheter i fråga om arbetarskydd
  • fungerande arbetarskydds- och säkerhetspraxis, såsom identifiering av faror och riskbedömning: hantering av belastningsfaktorer, olägenheter och riskfaktorer samt förstärkning av resursfaktorer
  • regelbunden, gemensam behandling av arbetarskyddsfrågor 
  • skapande av en rättvis och öppen säkerhets- och verksamhetskultur
  • smidigt samarbete och deltagande tillsammans i utveckling av arbetet i vardagen.

Förebyggande av olycksfall i arbetet är ett centralt område för arbetarskyddet. Olycksfall i arbetet påverkar årligen flera människors hälsa och arbetsförmåga samt ger upphov till betydande kostnader. Uppföljning av olycksfall i arbetet, utredningen av dessa och lärdomar som fås från dem ger viktig information för att kunna förebygga arbetsolyckor och fokusera på rätt åtgärder. 

Kontinuerlig utveckling av arbetarskyddet innebär att saker beaktas i förebyggande syfte, inte endast när något tråkigt redan har hänt. Ett nytt slags säkerhetstänkande betonar vid sidan av att lära sig från skador även metoder som kan användas för att upprätthålla och förebygga säkerhet. Samtidigt övergår fokus till den normala verksamheten och förståelse för hur människans handlingar skapar säkerhet.

En central fråga i hanteringen och utvecklingen av arbetarskyddet är hur man skapar förutsättningar för att människor ska lyckas i sitt arbete. Det är viktigt att beakta mänsklig verksamhet som en del av hanteringen och utvecklingen av säkerhet. 

Förutom god praxis behövs på arbetsplatsen en konfidentiell atmosfär som gör det möjligt för människor och uppmuntrar dem att ta upp frågor. En öppen och gemensam hantering av frågor är utgångspunkten för en effektiv säkerhetsverksamhet.

Arbetsplatsolyckor (Arbetslivskunskap)

Våra experter

Tarja Heikkilä

Tarja Heikkilä

E-post
tarja.heikkila [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 8636
Tiina-Mari Monni

Tiina-Mari Monni

E-post
tiina-mari.monni [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2065