Turvallisuuden nolla-ajattelu – yhteistyötä ja yhdessä oppimista

Turvallisuuden nolla-ajattelu (Vision Zero) on osa vastuullisen työpaikan toimintaa. Se tarkoittaa pitkäjänteistä sitoutumista sekä kokonaisvaltaista ja myönteistä suhtautumista työturvallisuuden, työterveyden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen.
Infograafi työturvallisuuden nolla-ajattelusta

Turvallisuuden nolla-ajattelun tarkoituksena on

  • luoda suuntaa työturvallisuuden, työterveyden ja työhyvinvoinnin yhteiselle kehittämiselle
  • herättää keskustelua ja luoda yhteistä ymmärrystä turvallisuuden merkityksestä 
  • tehdä kehittämiskohteet ja -tavoitteet näkyväksi koko työyhteisölle 
  • löytää uusia ratkaisuja työturvallisuuden kehittämiseen yhteistyössä – toisilta ja yhdessä oppimalla.

Turvallisuuden nolla-ajattelussa keskeistä on ihmiset ja yhteistyö, eivät numerot. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että välittää omasta ja muiden terveydestä ja turvallisuudesta – jokaisella on oikeus päästä terveinä töistä kotiin.

Nolla-ajattelu luo strategisen suunnan työturvallisuuden edistämiselle. Ajattelutapa ei kuitenkaan yksin riitä vaan tarvitaan toimivia käytäntöjä, sujuvaa yhteistyötä, kehittämiskohteita ja toimenpiteitä. Nolla-ajattelun tarkoituksena on luoda kokonaisvaltainen lähestymistapa kehittämiseen: Kyse on työtapaturmien ohella myös terveydestä, työkyvystä, työssä jaksamisesta, töiden sujumisesta ja osaamisen kehittämisestä. Pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää tavoitteiden määrittelyä, mutta nolla-ajattelu ei saa kapeutua pelkäksi numeeriseksi tavoitteeksi. 

Työturvallisuuden kehittäminen onnistuu yhteistyöllä. Työpaikan sisäisen yhteistyön lisäksi kokemuksia ja ideoita kannattaa vaihtaa myös muiden työpaikkojen kanssa. 

Kansainvälisesti turvallisuuden nolla-ajattelusta käytetään termiä Vision Zero. Vision Zero kokoaa yhteistyöhön myös kansainvälisesti. Esimerkiksi kestävän kehityksen kysymykset ja työturvallisuuden hallinta ja edistäminen globaaleissa toimitusketjuissa ovat ajankohtaisia asioita ja haastavat eri toimijoita rakentamaa yhteistyötä ja uusia ratkaisuja.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Tommi Alanko

Tommi Alanko

johtaja
Sähköpostiosoite
tommi.alanko [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2793