Raskaus ja työ -neuvontapalvelu

Jos raskaana olevan naisen työtehtävät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön terveyden eikä työssä oleva vaaratekijää voida poistaa, on hänet pyrittävä siirtämään muihin sopiviin tehtäviin.

Koronavirus

Raskaana olevien on erityisen tärkeätä suojata itseään rokottautumalla. Ota myös kolmas annos heti, kun sen voit saada.

Lisätietoa raskaana olevien ja imettävien koronarokotuksista THL:n sivuilta

Koronavirusta ei enää 1.8.2022 alkaen pidetä sellaisena työhön liittyvänä vaaratekijänä, jonka perusteella raskaana olevalla työntekijällä olisi oikeus erityisraskausrahaan. Tämä koskee kaikkia ammatteja.

Lintuinfluenssa

Työterveyshuollon tulee tehdä tapauskohtainen riskinarvio.  Jos tautiriski arvioidaan korkeaksi ja suojainten käyttö ja turvallinen toteutus haasteelliseksi, on perusteltua olla käyttämättä raskaana olevia työntekijöitä kyseisiin tehtäviin.  Ensisijaisesti työnantajan tulee järjestää muuta työtä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voi myös erityisraskausraha tulla kysymykseen.

Lintuinfluenssalta suojautuminen | Työterveyslaitos (ttl.fi)