Raskaus ja työ -neuvontapalvelu

Jos raskaana olevan naisen työtehtävät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön terveyden eikä työssä oleva vaaratekijää voida poistaa, on hänet pyrittävä siirtämään muihin sopiviin tehtäviin.

Työterveyslaitoksen vuonna 2022 julkaisema Raskaus ja työn altisteet -opas tarjoaa käyttökelpoiset ohjeet riskinarvioon, myös uusien velvoitteiden osalta. Opas päivitetään säädösten osalta vasta kun Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta on päivitetty. 

Raskaus ja työn altisteet -opas (Julkari.fi)