Blicken på återhämtning

Du kan påverka återhämtningen från arbetet med små saker redan under arbetsdagen och under fritiden.
-
  1. Försök fokusera på en sak åt gången, särskilt under jäktiga dagar. Förutseende, planering och checklistor är också bra i brådskan.

  2. Se till att ta tillräckligt med pauser under arbetet. Redan pauser på 1–3 minuter mellan olika uppgifter är uppiggande. Ju mer bråttom du har, desto viktigare är det att hålla

    kaffe- och matpauser. När arbetsbelastningen är rimlig är behovet av återhämtning mindre. Det finns väl pauser i din kalender?

  3. Säkerställ återhämtningen också under fritiden. Återhämtning består av fysiologisk återhämtning som förbättras med till exempel en tillräcklig mängd bra sömn och hälsosam mat, och psykologisk återhämtning som innebär till exempel att man slutar tänka på arbetet i slutet av arbetsdagen. Genom att säkerställa återhämtning motarbetar du utvecklingen av hälsorisker som orsakas av ackumulerad belastning och stress.

     

Välfärdsområdenas föredragande kan ha mycket varierande behov vad gäller att hitta en rytm mellan arbete, fritid och vila, detta bland annat på grund av stress i arbetet.

Ibland är arbetsdagen jäktigare och blir därför längre. Som motvikt till brådskan ska det ibland vara lugnare. För att sinnet, hjärnan och kroppen ska lugna ner sig och vila är det bra att göra sådant som är avslappnande. Dessutom är det bra att vara på gott humör.

Mer tips för återhämtning hittar du här:

Kom igång! – Hälsosamma arbetsplatser: Återhämning tipslistan