Kom igång! – Hälsosamma arbetsplatser

Arbetsplatserna kan bidra till arbetstagarnas hälsa. Dessa rekommendationer presenterar metoder för att främja hälsosamma livsstilar – fysisk aktivitet, kost och sömn – på arbetsplatser. Rekommendationerna bygger på vetenskapliga översikter och expertkunskaper.

Rekommendationer för att främja hälsosamma livsstilar på arbetsplatser

Kom igång: Plan för hälsobefrämjande

Rekommendationerna har tagits fram i samarbete med en bred grupp av påverkare inom arbetslivet.

Kom igång! – Rekommendationerna Hälsosamma arbetsplatser för att befrämja hälsa på arbetsplatser har producerats i konsortiumprojektet Promo@work. Projektet får finansiering
från Rådet för strategisk forskning (STN), som är verksamt inom Finlands Akademi.

Våra experter

Jaana Laitinen

Jaana Laitinen

E-post
jaana.laitinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 6006