Bestämmanderätt över det egna arbetet

Alla saker i arbetet kan man inte påverka, men man kan nog påverka många. Bra möjligheter att påverka arbetet minskar de negativa belastnings- och stresseffekter som arbetets krav och den stora arbetsmängden orsakar.
-

Inom många arbeten är det möjligt att 

  • välja olika metoder för att göra arbetsuppgifterna 
  • göra arbetsuppgifter i en annan ordning
  • utnyttja flexibel arbetstid

Det är nyttigt att planera arbetet och det ökar känslan av kontroll: 

  • Reservera tid i kalendern då du koncentrerar dig om möjligt på att utföra en uppgift åt gången. Även en kort stund för krävande uppgifter är bättre än ingenting alls.
  • Stäng av ljudet på notiserna (e-post, telefon) när du ska koncentrera dig på arbetet.
  • Har du kommit ihåg att anteckna matpauserna i kalendern för att pausa arbetet? 

Hjärnforskarna säger att det är bra för alla människor att göra listor.

Gör i början eller slutet av arbetsdagen en lista över arbetsuppgifter som ännu inte har gjorts eller som kräver att du kommer ihåg dem:

  • Dela upp uppgifterna i tillräckligt små och konkreta delarbeten. Du får en känsla av att lyckas när du bockar av uppgifterna.
  • Du kan bifoga minneslistan till din elektroniska kalender där den hittas enkelt. Sammanställ på listan även länkar till de sidor eller filer du behöver. På det här sättet belastar de inte din minneskapacitet. 

När arbetet inte belastar lika mycket har man ett mindre behov av att återhämta sig. Utnyttja även de minsta möjligheterna att påverka ditt eget arbete. Diskutera med din chef eller dela med er av goda knep med arbetskamraterna. 

Hur anpassar du ditt arbete så att det belastar mindre och du kan göra ditt arbete med ett gott sinne?  Har du redan provat på tipsen ovan?

På Arbetshälsoinstitutets webbplats hittar du fler knep för att minska arbetsstress :
Så här förebygger du arbetsbetingad stress