Våra utbildningar

Vi erbjuder utbildningar i arbetshälsa, ledarskap och chefsarbete, företagshälsovård, arbetssäkerhet och arbetarskydd. Våra utbildningar baserar sig på tvärvetenskaplig forskning, decennier av erfarenhet och samverkan med arbetsplatserna.
Kuvituskuva
Citat
Med hjälp av våra utbildningar kan du utveckla såväl din egen som din arbetsgemenskaps yrkeskunskap och kompetens.
Kuvituskuva

Vad?

I vårt utbud hittar var och en ett lämpligt sätt att utveckla sin kompetens för behoven i arbetslivet. Vårt utbud består av utbildningar på ort och ställe, föreläsningar och seminarier, webbinarier, självständig online coachning och dito med stöd av en coach samt olika variationer och kombinationer av dessa. Dessutom skräddarsyr vi utbildningar specifikt för era behov.

För vem?

Vi ordnar utbildningar för arbetsgemenskaper, organisationer och privatpersoner. Till de flesta av våra utbildningar kan vem som helst som är intresserad anmäla sig. 

Till Arbetshälsoinstitutets utbud hör även utbildningar som ger kompetens till företagshälsovård. Dessa utbildningar är avsedda för legitimerade läkare, företagshälsovårdare, fysioterapeuter och psykologer som vill komplettera sin utbildning för att kunna arbeta inom företagshälsovården.

Varför?

  1. Våra utbildare är experter på sitt område och deltar själva i utvecklingsarbetet i olika projekt. 
  2. I vår undervisning drar vi nytta av de senaste forskningsrönen och metoder som visat sig fungera. 
  3. Du nätverkar med experter inom din egen bransch, och våra experter kan du kontakta även efter utbildningen. 
  4. Du får konkreta verktyg för att utveckla arbetslivet. 

Hörnstenar i våra utbildningar

1. Tydlighet

Utbildningen består av en klar och tydlig helhet som det är lätt att delta i.

2. Målinriktning

Studeranden ställer upp tydliga mål för sig själva och utvärderar resultatet.

3. Tillämplighet

Inlärningen anknyter till vardagen på arbetsplatsen. Nya färdigheter och nya kunskaper är lätta att tillämpa.

4. Gemenskap

Vi stödjer inlärning av varandra. Utbildningarna uppmuntrar till att dela med sig av färdigheter och kunskap på arbetsplatsen.

5. Tillförlitlig kunskap

Våra utbildningar bygger på evidensbaserad kunskap och praxis på arbetsplatserna.

6. Uppmuntran

Upplägget är konstruktivt och uppmuntrar att fördjupa sig i ämnet.

Var?

Utbildningar där deltagarna är fysiskt närvarande ordnas på Arbetshälsoinstitutets verksamhetsställen i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg och Kuopio. Vid behov ordnar vi utbildningar även i andra städer. 

I vårt utbud ingår även utbildningar som ordnas online. Till exempel våra självstyrande online coachningar är helheter som kan avläggas inom två månader på det sätt som passar en själv bäst. Vi ordnar även hybridutbildningar som omfattar både närvaro- och distansundervisning.

Beställningsutbildningar (skräddarsydda helheter för grupper på nätet, närutbildning eller i hybridform) kan genomföras där du vill utbilda dig. Vi kommer även till er och håller utbildningar enligt era behov.