Näin koulutamme

Tarjoamme laajasti koulutuksia työhyvinvoinnin, esihenkilötyön, työterveyden, työturvallisuuden ja työsuojelun aiheista. Koulutuksemme perustuvat monitieteiseen tutkimukseen, vuosikymmenten kokemukseen ja vuorovaikutukseen työpaikkojen kanssa.
Kuvituskuva
Lainaus
Koulutuksiemme avulla voit kehittää niin omaa kuin työyhteisönkin ammattitaitoa ja osaamista.
Kuvituskuva

Tutustu tapaamme kouluttaa

Mitä?

Tarjonnastamme jokainen löytää itselleen ja työyhteisölleen sopivan tavan kehittää osaamista työelämän tarpeisiin. Valikoimaamme kuuluu lähikoulutuksia, luentoja ja seminaareja, webinaareja, itsenäisiä ja valmentajan tukemia verkkovalmennuksia sekä näiden erilaisia variaatioita ja yhdistelmiä. Lisäksi räätälöimme koulutuksiamme juuri teidän tarpeenne huomioiden.   

Kenelle?

Tarjoamme koulutuksia työyhteisöille ja organisaatioille sekä yksityishenkilöille. Suurimpaan osaan koulutuksistamme voi ilmoittautua kuka vaan aiheesta kiinnostunut.  

Työterveyslaitoksen koulutustarjontaan kuuluvat myös työterveyshuoltoon pätevöittävät koulutukset. Nämä koulutukset on suunnattu päteville lääkäreille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ja psykologeille, jotka haluavat täydentää koulutustaan toimiakseen työterveyshuollon tehtävissä.

Miksi?

  1. Kouluttajamme ovat oman alansa asiantuntijoita, jotka tekevät myös itse kehittämistyötä eri projekteissa.  

  2. Hyödynnämme opetuksessa uusinta tutkimustietoa ja toimivaksi todettuja menetelmiä.  

  3. Verkostoidut oman alasi asiantuntijoiden kanssa, ja asiantuntijamme ovat käytettävissäsi myös koulutuksen jälkeen.  

  4. Saat konkreettisia työkaluja työelämän kehittämiseen.  

Tapamme kouluttaa

1. Selkeys

Koulutus on selkeä ja tiivis kokonaisuus, johon on helppo osallistua. 

2. Tavoitteellisuus

Oppija määrittää itselleen selkeät tavoitteet ja arvioi niiden toteutumista. 

3. Sovellettavuus

Oppiminen nivoutuu työpaikan arkeen. Uusia tietoja ja taitoja on helppo soveltaa. 

4. Yhteisöllisyys

Tuemme toisilta oppimista. Koulutukset kannustavat tietojen ja taitojen jakamiseen työpaikalla. 

5. Luotettava tieto

Koulutuksemme pohjautuvat tutkittuun tietoon ja käytännön osaamiseen työpaikoilta. 

6. Kannustavuus

Kouluttajat ohjaavat positiivisesti ja rakentavasti kannustaen pohtimaan asioita syvällisemmin.

Missä?

Lähikoulutuksia järjestämme Työterveyslaitoksen toimipisteillä Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa. Tarpeen mukaan koulutamme myös muissa kaupungeissa.  

Vinkki! Voit hakea koulutuksiamme koulutuskalenterista paikan mukaan.  

Valikoimaamme kuuluu myös koulutuksia, jotka toteutetaan täysin verkossa. Esimerkiksi itseohjautuvat verkkovalmennuksemme ovat kokonaisuuksia, jotka voi suorittaa kahden kuukauden aikana niin kuin itselle parhaiten sopii. Teemme koulutuksia myös monimuotototeutuksina, joihin sisältyy sekä lähi- että etäopetusta. 

Tilauskoulutukset (räätälöidyt kokonaisuudet ryhmille joko verkossa, lähiopetuksena tai monimuotona) voidaan toteuttaa siellä, missä sinä haluat kouluttautua. Tulemme myös kouluttamaan teidän tiloihinne tarpeenne mukaan.