Itsetuntemus auttaa suunnistamaan työelämässä – neljä tärkeää askelta

Työelämässä kulkemiseen on hyvät edellytykset, kun suunnan määrittävät omat tarpeet, vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. Muut ihmiset voivat auttaa päämäärän asettamisessa, mutta onnistunut suunnistaminen edellyttää itsetuntemusta.
-

Kännykän karttasovellus on hyödyllinen, kun ajaa vieraaseen kaupunkiin. Sovellus auttaa paikantamaan nykyisen sijainnin, asettamaan oikean suunnan ja huomioimaan matkantekoa hidastavat tietyöt. Se navigoi puolestasi, päivittyy säännöllisesti ja lisää todennäköisyyttä, että matkan päämäärä saavutetaan.  

Myös työelämässä kulkemiseen kaipaa usein karttaa, joka auttaa määrittämään itselle merkityksellisen suunnan, valitsemaan reitin ja saavuttamaan itselle tärkeitä päämääriä.

Työelämässä suunnistamista ei kuitenkaan voi automatisoida karttasovelluksella, eikä henkilökohtaisen työelämäkartan päivittämistä voi ulkoistaa. Jokainen tarvitsee suunnistajan ja kartanpiirtäjän taitoja. Itsetuntemus ja tavoitteellisuus tukevat vaihtelevissa elämäntilanteissa myös silloin, kun kohtaa työkyvyn haasteita.

Taitoja voi harjoitella. Näillä keinoilla pääset hyvin alkuun:

1. Paikanna nykytilanteesi

Suunnistajan on osattava pysähtyä ja paikantaa itsensä. Pohdi aluksi, mikä on tilanteesi työelämässä juuri nyt. Oletko tyytyväinen vai kaipaatko muutosta? Mikä on sinulle tärkeää?

Joskus nykytilanteen ylläpitäminen on paras päämäärä. Pysähtyminen voi myös johdatella tunnistamaan pieniä tai suurempia muutostarpeita omassa työssä tai työuralla.

2. Pohdi itsellesi merkityksellistä suuntaa: mitä haluat saavuttaa?

Aseta päämäärä sinulle tärkeiden asioiden pohjalta. Seuraava suunta ei välttämättä tarkoita osaamisen tai vastuualueiden laajentamista, entistä tehokkaampaa työsuoritusta tai haasteellisempia työtehtäviä.

Joskus tärkein suunta voi olla esimerkiksi työhyvinvointiin panostaminen tai työn ja muun elämän tasapainon vahvistaminen. Listaa, mitä hyötyä määränpään saavuttamisesta sinulle on. Se auttaa kulkemaan tavoitetta kohti mahdollisista hidasteista huolimatta. Omien suuntaviivojen pohdintaan voi pyytää sparrausta myös läheisiltä, ammatilliselta verkostolta ja esihenkilöltä.

3. Laadi reittisuunnitelma välietappeineen ja tunnista hidasteet

Omat teot ja asenne auttavat päämäärän saavuttamisessa. Muista, että pienetkin teot vievät tavoitetta kohti. Tärkeintä on miettiä keinoja etukäteen ja laatia suunnitelma niiden toteuttamiseen. Aseta myös välietappeja. Usein matkanteko on yhtä merkityksellistä kuin päämäärän saavuttaminen. 

Ennakoi myös mahdolliset vastoinkäymiset matkalla päämäärään. Haasteet on helpompi kohdata ja voittaa, kun niihin on varautunut. Voit pohtia, mitä haasteita saatat kohdata. Mitä voit tehdä haasteen voittamiseksi? Kartoita, mistä voisit saada tukea ja neuvoja erilaisiin haasteisiin. 

4. Muista päivittää suunnitelmaasi

Työ, ammattiala ja henkilökohtainen elämäntilanne muuttuvat, joten henkilökohtainen työelämäkartta kaipaa jatkuvaa päivittämistä omatoimisesti. 

 

Kirjoittajat: Mikko Nykänen ja Auli Airila

Työterveyslaitoksen Onnistuneesti työuralle -hankkeessa tutkitaan keinoja, joilla edistetään nuorten työntekijöiden itsetuntemusta ja työelämässä suunnistamista. Projekti toteutetaan yhteistyössä useiden työpaikkojen kanssa. Myös työeläkevakuutusyhtiö Varma on mukana hankkeen yhteistyöverkostossa.

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!