Kvartsipölyä rakennustyömailla – tutkijat paneutuvat torjuntakeinoihin

Syöpävaarallinen kvartsipöly on riski työntekijöiden terveydelle rakentamisessa. Työnantajan on selvitettävä altistumisriskit työssä ja huolehdittava pölyntorjunnasta työmailla. Jos altistumista ei muuten voida riittävästi hallita, on työntekijöiden käytettävä hengityksensuojaimia pölyävissä töissä ja myös yleisilman kvartsipitoisuuksien ollessa suuria.
-
Henkilökuva: Tapani Tuomi
Tapani Tuomi
johtava asiantuntija
Tuula Räsänen
vanhempi asiantuntija

EU:n syöpädirektiivin päivityksen myötä kvartsipölylle on asetettu sitova raja-arvo 1.1.2020 alkaen. Työntekijät altistuvat kvartsille erityisesti betonin hionta- ja purkutöissä. Hienojakoisen kvartsipölyn hengittämisen on todettu olevan yhteydessä useisiin sairauksiin, kuten silikoosiin ja keuhkosyöpään.

Työterveyslaitoksen, Lotus Demolition Oy:n ja Tapaturva Oy:n Kvartsialtistuminen ja sen hallinta -hankkeessa arvioidaan kvartsialtistumista rakentamisessa ja selvitetään pölyntorjuntatoimien vaikutusta altistumiseen. Tutkimus toteutetaan vuosina 2021–2022, ja sitä rahoittavat Työsuojelurahasto, Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto.

Hankkeessa lisätään tietoutta kvartsialtistumisen hallinnasta erilaisissa tehtävissä. Työpaikoille ja työterveyshuolloille tuotetaan toimintaohjeita kvartsialtistumisen hallintaan sekä käytännön tietoa esimerkiksi ASA-ilmoituskäytännöstä ja terveystarkastuksista. ASA-rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille työssään altistuvien rekisteri.

Kvartsiin liittyvän altistumisriskin arviointi ja hallinta ovat osa turvallisuusjohtamista rakentamisessa (VNa Rakennustyön turvallisuudesta 205/2009). Toiminnan tulee perustua hyvään ennakkosuunnitteluun, jossa hyödynnetään monipuolisesti tietoa turvallisesta työskentelystä kvartsille altistumisen vähentämiseksi eri työvaiheissa ja työtehtävissä.

Työturvallisuus on yksi tuottavuuden tärkeimmistä tekijöistä, ja rakennuspölyn torjunta parantaa tuottavuutta. Pölyntorjunnalla voidaan vähentää sairauspoissaoloja ja loppusiivouksen kustannuksia. Hyvät ja turvalliset työolot myös vahvistavat työntekijöiden sitoutumista työpaikkaan.

Työturvallisuuden hallinta ja edistäminen edellyttävät jatkuvaa, pitkäjänteistä kehittämistä. Tieto kvartsialtistumisesta ja ohjeet sen hallintaan luovat työnantajille ja työntekijöille entistä paremmat edellytykset onnistua yhdessä tämän syöpävaarallisen aineen haittojen torjunnassa työmailla.
 

Lisätietoja:
Kvartsialtistuminen ja sen hallinta rakentamisessa (Työterveyslaitoksen tutkimushankkeen esittely)

Jaa sisältö somessa!