Hanke

Kvartsialtistuminen ja sen hallinta rakentamisessa

Selvitämme kvartsille altistumista niissä korjausrakentamisen, uudisrakentamisen ja maarakentamisen tehtävissä, jotka ovat pölynhallinnan kannalta haastavia rakennustyömailla.
-

Aikataulu

2021–2022

Tavoitteet

EU:n syöpädirektiivin päivityksen myötä kvartsille on asetettu sitova raja-arvo 1.1.2020 alkaen. Kvartsille työssään vähintään kohtalaisesti altistuvat tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin. Eniten kvartsille työssään altistuvia on Suomessa rakennusalalla.

Rakentamisessa on tehty melko vähän altistumismittauksia ja tietoa altistumisesta eri tehtävissä on vähän. Sairauksien ehkäisemiseksi tarvitaan entistä parempia käytäntöjä kvartsialtistumisen hallintaan rakentamisessa.

Tutkimushankkeen tavoitteena on

  • selvittää altistumistasoja eri tehtävissä ja torjuntatoimien vaikutusta niihin
  • tunnistaa tehtäviä, jotka edellyttävät suojautumista yleisilman suurelta kvartsipitoisuudelta tai tilanteissa, joissa työskennellään päästölähteen lähellä
  • kuvata työtehtäväkohtaisia pölyntorjuntakeinoja, joilla altistumista voidaan vähentää ja pölyn leviämistä estää
  • selvittää, ketkä työntekijät tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin ja mistä tehtävistä on syytä hankkia käytännön yritys- tai työpaikkakohtaista mittausdataa altistumisen selvittämiseksi
  • kuvata, minkä tyyppisissä tehtävissä tarvitaan työterveyshuollon terveystarkastuksia
  • kuvata, millaisia ohjeita työterveyshuollot ja työpaikat tarvitsevat kvartsialtistumisen hallitsemiseksi ja seuraamiseksi
  • ohjeistaa riskinarvioinnin toteutukseen liittyvä kvartsialtistumisen luokittelu työmailla
  • muokata EU:n kvartsisopimuksen mukaista pölynvalvontaprotokollaa ja raporttia rakennustyömaille soveltuvaksi.

Aineistot ja menetelmät

Hankkeessa hyödynnetään aikaisemmissa tutkimuksissa kehitettyjä hyviä pölyntorjuntakäytäntöjä ja EU:n kvartsisopimuksen yhteydessä kuvattuja menetelmiä ennen/jälkeen-asetelmassa, niiden tehokkuuden toteamiseksi.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tuloksia voidaan soveltaa kvartsille altistumisen hallinnassa ja riskien torjunnassa. Lisäksi työnantajille ja työterveyshuolloille tuotetaan toimintaohjeita ja tietoa ASA-ilmoituskäytännöstä ja terveystarkastuksista.

Tutustu ohjeisiin 

Kysy hankkeesta

Henkilökuva: Tapani Tuomi

Tapani Tuomi

johtava asiantuntija
Sähköpostiosoite
tapani.tuomi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2926

Yhteistyötahot

Toteuttajina ovat Työterveyslaitos sekä yhteistyökumppanit Lotus Demolition Oy ja Tapaturva Oy. Hankkeen osallistujayrityksiä ovat CONSTI, Destia, Hartela-yhtiöt ja NCC Suomi.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT.