Miksi mennä toimistolle, jos kotona on hyvä etätyöpiste?

Jonkun etätyöntekijän kotona on ergonomialtaan täydellinen työhuone. Joku toinen työskentelee keittiönpöydän nurkalla keikkuen. Miten kotikonttorin työpiste vaikuttaa toimiston vetovoimaan?
-
Suvi Hirvonen
Suvi Hirvonen
vanhempi asiantuntija
Kirsikka Selander
Kirsikka Selander
erikoistutkija

Työterveyslaitoksen Miksi tulla toimistolle? -tutkimushanke toteutti kyselyn, johon osallistui 500 vastaajaa neljästä organisaatiosta. Heistä lähes puolella oli kotona käytössään erillinen huone tai tila, joka oli tarkoitettu ensisijaisesti työntekoon. Yli kolmasosalla vastaajista oli työntekoon erillinen työpiste, mutta ei erillistä huonetta.

Toisin sanoen melkein 90 prosentilla vastaajista oli työnteolle vakituinen paikka kotonaan.

Etätyötilan tyypillä ei näyttäisi olevan selkeää yhteyttä siihen, mikä motivoi lähtemään toimistolle. Työtilasta riippumatta kaikkia vastaajia houkutteli toimistolle työkavereiden tapaaminen. Myös yhteinen ideointi ja tuen saanti oli erittäin tai melko tärkeä vetovoimatekijä useimmille.

Tuen saaminen kollegoilta voi vetää toimistolle

Jos kotona ei ollut omaa paikkaa etätyöhön, niin oppiminen, tiedonvaihdon helppous, toimiston hyvä ergonomia ja työympäristö houkuttelivat toimistolle hieman tavallista enemmän.

Taustalla voi olla myös vastaajan työrooli – kokemattomilla työntekijöillä saattaa olla muita huonompi mahdollisuus panostaa rahallisesti etätyötiloihin ja samalla suurempi tarve saada tukea.  

Niitä, joilla oli oma työhuone tai työpiste, houkuttelivat etätyöhön muita enemmän

  • työmatkasta koituva säästö
  • hyvä työergonomia ja työympäristö
  • hyvät teknologiset välineet
  • työrauha ja tehokkuus.

Myös työntekijöillä, joiden kollegat työskentelivät eri paikkakunnilla, oli useammin käytössään oma työhuone tai työpiste. Ne, joilla oli käytössään oma työhuone, kokivat muita useammin etätyön vaikuttaneen positiivisesti oman työnsä tehokkuuteen, työhyvinvointiin ja ergonomiaan.

Kaikki eivät pysty panostamaan etätyöpisteeseen

Etätyöympäristöön panostamisen taustalla voi olla erilaisia syitä. Jos etätyö on itselle hyvä, mielekäs ja työtehtävien kannalta luonteva tapa työskennellä, sen olosuhteisiin kenties panostaa enemmän. Se voi tarkoittaa jopa muuttamista väljempään asuntoon, kauemmas työpaikasta.

Toisaalta pitkä työmatka tai henkilökohtaiset syyt voivat tehdä työpaikalle lähtemisestä hankalaa – tällöin panostus voi olla enemmän välttämättömyys kuin oma toive.

Kaikki eivät kuitenkaan pysty panostamaan etätyötiloihin. Tässäkin kyselyssä runsaalla kymmenellä prosentilla vastaajista ei ollut työnteolle vakituista paikkaa kotona. He kokivat työrauhan huonommaksi ja olivat etätyöympäristöönsä tyytymättömämpiä kuin ne, joilla oli oma työhuone tai työpiste.

Hyvässä toimistossa on mahdollista keskittyä ja kohdata muita

Vaikka vastaajat olisivat panostaneet etätyötiloihin, kollegat ja yhteinen ideointi houkuttelivat toimistolle heitäkin.

Kohtaamisia toimistolla voidaan avittaa oikeanlaisilla tiloilla, yhteisillä käytännöillä ja sopimuksilla. Toimistotilojen suunnittelu on tasapainoilua omaan työhön keskittymisen sekä kohtaamisten ja yhteistyön vaatimusten välillä. Myös päivittäiset virtuaalikokoukset pitää ottaa huomioon.

Miten tilat toimistolla saadaan tukemaan niitä kaikkia, minkään kärsimättä? Ja ennen kaikkea niin, että työskentely olisi myös kohtaamisteen välillä ainakin lähes yhtä sujuvaa kuin omiin tarpeisiin optimoidussa etätyöpisteessä.

 

Lisätietoja: 

Miksi tulla toimistolle? Itseohjautuvan hybridityön mahdollisuuksia ja haasteita (tutkimushankkeen esittely)

Jaa sisältö somessa!