Hanke

Miksi tulla toimistolle? Itseohjautuvan hybridityön mahdollisuuksia ja haasteita

Tuotamme uutta tietoa työorganisaatioille ja tieteelliseen keskusteluun lähi- ja etätyötä yhdistävän hybridityön hyvistä käytännöistä, mahdollisuuksista, riskeistä ja keinoista torjua niitä.
Henkilö tekee etätöitä sohvalla.

Aikataulu

1/2023-10/2024

Tavoitteet

Etätyön yleistyminen korona-aikana oli merkittävä työelämän digimurros. Paluuta entiseen ei ole. Korona-ajan kokemusten pohjalta on suuri tarve löytää kullekin työorganisaatiolle ja eri ihmisille optimaalisia tapoja tehdä työtä. Hankkeen tavoitteena on:

  • Tilastollisesti edustavan tiedon tuottaminen suomalaisten työorganisaatioiden ja työntekijöiden etätyötä korona-aikana koskevista kokemuksista sekä johdon että työntekijöiden näkökulmasta
  • Työorganisaatioiden auttaminen tunnistamaan itseohjautuvan hybridityön hyviä käytäntöjä sekä mahdollisia riskejä ja keinoja torjua niitä
  • Työorganisaatioiden auttaminen kehittämään toimitilojaan tavalla, joka tuo parhaiten lisäarvoa toimitiloissa työskentelemiselle
  • Tiedon tuottaminen itseohjautuvasta etä- ja hybridityöstä keinona kehittää työntekijöiden digitoimijuutta

Aineistot ja menetelmät

  • Tilastollinen analyysi Suomen 10+ yritykset ja julkisyhteisöt käsittävästä työnantajien ja työntekijöiden kyselyaineistosta
  • Itseohjautuvaa hybridityötä tekevien työntekijöiden ja heidän esihenkilöidensä haastattelut viidessä työorganisaatiossa
  • Viiden itseohjautuvaa hybridityötä toteuttavan työorganisaation toimitilojen analyysi
  • Itseohjautuvan hybridityön hyvien käytäntöjen kehittely työpajatyöskentelynä

Tulokset ja vaikuttavuus

Hanke antaa paremman tietopohjan itseohjautuvan hybridityön hyvistä käytännöistä, mahdollisuuksista, riskeistä ja keinoista torjua riskejä.

Hankkeen tuloksista viestitään hankkeen aikana, painottuen vuoteen 2024.

Kysy hankkeesta

Henkilökuva Tuomo Alasoini

Tuomo Alasoini

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
tuomo.alasoini [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2577

Työryhmä

Suvi Hirvonen, vanhempi asiantuntija

Hilpi Kangas, erikoistutkija

Marja Känsälä, erikoistutkija

Kirsikka Selander, erikoistutkija

Laura Seppänen, tutkimuspäällikkö

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos

Yhteistyötahot

Elisa Oyj, Naantalin kaupunki, Järvenpään kaupunki, Aalto-korkeakoulusäätiö, Futurice Oy, Nitor Group Oy